Web Programlama

Web Programlama

CSS Listeleri

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

CSS listesi özellikleri, sıralı listeler için farklı liste elemanı işaretçileri, sırasız listeler için farklı liste elemanı işaretçileri, liste elemanı işaretçisi olarak da bir resim atama işlemlerini gerçekleştirir.

HTML'de iki tip liste vardır:

 1. Sırasız liste: Liste elemanları "." (bullet) ile işaretlenir.
 2. Sıralı liste: Liste elemanları harf ya da rakamla işaretlenir.

Liste elemanı işaretçisinin tipi, list-style-type özelliğiyle belirlenir.

ul.a {
  list-style-type: circle;
}

ul.b {
  list-style-type: square;
}


ol.c {
  list-style-type: upper-roman;
}

ol.d {
  list-style-type: lower-alpha;
}

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      ul.a {
        list-style-type: circle;
      }

    ul.b {
      list-style-type: square;
    }

    ol.c {
      list-style-type: upper-roman;
    }

    ol.d {
      list-style-type: lower-alpha;
    }

    </style>
  </head>

  <body>
    <p>SIRALANMAMIŞ LİSTE:</p>
    <ul class="a">
      <li>FRANSA</li>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>İTALYA</li>
    </ul>

    <ul class="b">
      <li>FRANSA</li>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>İTALYA</li>
    </ul>

    <p>SIRALANMIŞ LİSTE:</p>

    <ol class="c">
      <li>FRANSA</li>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>İTALYA</li>
    </ol>

    
    <ol class="d">
      <li>FRANSA</li>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>İTALYA</li>
    </ol>
  </body>
</html>

 

Bir liste elemanı işaretleyicisi olarak bir resim kullanma

Bir resmi bir liste elemanı işaretleyicisi olarak kullanmak için list-style-image özelliği kullanılır.

ul {

  list-style-image: url('xx.gif');

}

Yukarıdaki resim tüm tarayıcılarda aynen görüntülenmez; Internet Explorer ve Opera tarayıcıları; Firefox, Chrome ve Safari'ye göre resmi biraz daha büyük görüntüler.

<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <style>

      ul {
        list-style-image: url('mit.bmp');
      }

    </style>
  </head>

  <body>
    <ul>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>FRANSA</li>
      <li>İTALYA</li>
    </ul>
  </body>
</html>

 

Kısayol (Shorthand) özelliği

Tüm liste özelliklerini, tek bir özellik içinde toplayabilirsiniz. Bu özellik kısayol özelliği (shorthand property) olarak isimlendirilir. Listelerde kullanılan biçimi, list-style özelliğidir.

ul {
  list-style: square url("mit.bmp");
}
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>

      ul {
        list-style: square url("mit.bmp");
      }

    </style>

  </head>

  <body>
    <ul>
      <li>ALMANYA</li>
      <li>FRANSA</li>
      <li>İTALYA</li>
    </ul>
  </body>
</html>

 

Özellik Açıklama

list-style

Bütün liste özelliklerini tek bir bildirim içinde atar.

list-style-image

Bir resmi liste elemanı işaretleyicisi olarak atar.

list-style-position

Liste elemanı işaretleyicisinin içerik akışının içinde mi yoksa dışında mı olacağını belirler.

list-style-type Liste elemanı işaretleyicisinin tipini belirler.