Web Programlama

Web Programlama

CSS Yazım Kuralları (Syntax)

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir CSS kural kümesi, bir seçici (selector) ve bir bildiri bloğundan (declaration block) oluşur. Selector, biçim (style) bilgilerini yükleyeceğiniz HTML elemanını işaret eder. Declaration block (bildiri bloğu) bir ya da daha fazla bildiriden oluşur. Değiştirilmek istenen birden fazla özellik varsa bildiriler arasına ";" sembolü konur. Her bildiri, bir özellik adı (property name) ve bir değer (value) içerir. Aralarına ":" sembolü yerleştirilir.

Bir CSS bildirimi daima bir noktalı virgül sembolüyle sonuçlanır ve bildiri grupları "{}" sembolleri arasına alınır.

p {color:blue;text-align:left;}

CSS kodunu daha okunabilir yapmak için her bildiri deyimi ayrı bir satıra konabilir:

p {
  color: blue;
  text-align: left;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        color: blue;
        text-align: left;
      }
    </style>
  </head>

  <body>    
    <p>GELECEGİ YAZANLAR</p>
    <p>CSS STIL KODLAMASI ORNEGI</p>
  </body>
</html>

Yukarıdaki örneği tarayıcıda açtığımızda <p> etiketi içinde kalan yazılar mavi renkli görüntülenir.

 

CSS yorumları

Yorumlar yazılan kod üzerinde açıklama eklemek için kullanılır. Ayrıca kodu geliştiren kişinin bile uzun zaman geçtikten sonra unutabileceği bazı kritik noktaları kendisine hatırlatır. Yorum satırları tarayıcı tarafından dikkate alınmaz.

Bir CSS yorumu, "/*" sembolleriyle başlar ve "*/" sembolleriyle sona erer. Birden çok satıra da yayılabilir.

p {
  color: blue;
  /* paragraf mavi renkte yapılıyor */
  text-align: left;
/*metin sola yanaşık*/
}

 

/* bu açıklama
tek satıra
sığmadı*/

 

 

CSS seçiciler (selectors)

CSS seçicileri, HTML elemanlarını seçmenizi ve onlar üzerinde işlem yapmanızı sağlar. CSS seçicileri, HTML elemanlarını, id'leri, sınıfları (class), tipleri, özellikleri (attribute) ya da özellik değerlerini kullanarak bulur.

Eleman seçiçi

Eleman seçici, elemanları etiket adlarına göre seçer. Sayfadaki tüm <p> elemanlarını etkileyecek bir değişikliği bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

p {
  text-align: left;
  color: blue;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        text-align: left;
        color: blue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <p>HER PARAGRAF STILDEN ETKILENECEKTIR</p>
    <p id="para1">BU PARAGRAF DA ETKILENIR</p>
    <p>BU DA ISTISNA DEGILDIR</p>
  </body>
</html>

 

id seçici

id seçici, belirli bir elemanı bulmak için, HTML etiketinin id özelliğini kullanır. id, sayfa içinde tekil (unique) olmalıdır. id seçicisini, sayfa içinde belirli tek bir elemanı bulmak söz konusu olduğu zaman kullanmalısınız. id ile elemanı bulmak için aranan elemanın id'sinin önüne "#" sembolü koymalısınız. Örneğin, aşağıdaki kod içinde id="parag1" adlı eleman aranmaktadır.

#parag1 {
  text-align: left;
  color: blue;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      #parag1 {
        text-align: left;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>

  <body>    
    <p id="parag1">GELECEGI YAZANLAR</p>
    <p>BU PARAGRAF STILDEN ETKILENMIYOR</p>
    <p>BU PARAGRAF DA STILDEN ETKILENMIYOR</p>
  </body>
</html>

 

Sınıf (class) seçici

Sınıf seçici aradığı elemanları belirli bir sınıf bilgisine göre arar. Sınıf seçici, HTML sınıf özelliğini kullanır. Belirli bir sınıfa ait elemanları bulmak için, bir nokta karakterinden sonra sınıfın adı yazılır.

.lefty {
  text-align: left;
  color: red;
}

Yukarıdaki örnekte class="lefty" özelliğine (attribute) sahip olan elemanlar aranmaktadır.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      .lefty {
        text-align: left;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1 class="lefty">KIRMIZI VE SOLA YANASIK BASLIK</h1>
    <p class="other">STILIN ETKISI YOK</p>
    <h1 class="lefty">KIRMIZI VE SOLA YANASIK BASLIK</h1>
  </body>

</html>

Sınıf arama bazen aşağıdaki biçimde de gerçekleştirilebilir:

p.left {
        text-align: left;
        color: red;
    }

Burada class="left" olan sınıfların bulunduğu paragraflar etkilenecektir.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p.left {
        text-align:left;
        color:red;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1 class="left"> BU PARAGRAF STIL BILGISINDEN ETKILENMEDI </h1>
    <p class="left"> BU PARAGRAF STIL BILGISINDEN ETKILENDI </p>
  </body>
</html>

 

Seçicileri gruplama

Stil sayfalarında pek çok kez aynı stilde elemanlar gözünüze çarpar:

h1 {
  text-align: left;
  color: red;
}

h2 {
  text-align: left;
  color: red;
}

p {
  text-align: left;
  color: red;
}

Kodu küçültmek için gruplama yapabilirsiniz. Burada hem h1 ve h2 başlıkları hem de p paragrafı aynı stilde tanımlanmak isteniyor. Buna göre h1, h2 ve p'yi virgüllerle ayırarak yukarıdaki uzun ifadeleri aşağıdaki gibi kısa ve tek bir ifade haline getirebiliriz:

h1, h2, p {
  text-align: left;
  color: red;
}

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      h1, h2, p {
        text-align: left;
        color: red;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>GELECEGI YAZANLAR</h1>
    <h2>UYGULAMA MARATONU</h2>
    <p>Uygulama maratonuna bu sene katılım epey fazla oldu.</p>
    
  </body>
</html>