Web Programlama

Web Programlama

HTML5 Olayları (Events)

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

HTML5'te, tarayıcıdaki çeşitli eylemleri harekete geçirmek üzere, olaylar (events) kullanabilirsiniz; örneğin kullanıcı fareyi tıklayınca bir JavaScript kodunu devreye sokabilirsiniz.

HTML5, aşağıdaki tipte olayları kullanıma sunmaktadır:

 • Fare (mouse) olayları: Fare aracılığıyla gerçekleştirilen olaylardır.
 • Çokluortam (media) olayları: Ses, görsel, video tarafından meydana getirilen olaylardır.
 • Klavye (keyboard) olayları: Bilgisayar klavyesi aracılığıyla meydana gelen olaylardır.
 • Form olayları: HTML formu içinde tetiklenen olaylardır.
 • Pencere (window) olayları: Pencere nesnesi içinde tetiklenen olaylardır.

 

HTML5'te önemli fare olayları

Aşağıda, çok yaygın olarak kullanılan fare olayları listelenmiştir:

Standard Olaylar Yeni Eklenen Olaylar
onclick Ondrag
onmouseover Ondragstart
onmouseout Ondragend
  Ondrop
  Onscroll
  Onmousewheel

Aşağıda onClick olayı için verilen örnek kod parçasını görebilirsiniz:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script>
      function KOPYA()
      {
        document.getElementById("alan2").value=document.getElementById("alan1").value;
        document.getElementById("alan3").value=document.getElementById("alan1").value;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    1.ALAN: <input type="text" id="alan1" value="GUZEL YURDUM TURKIYE..."><br>
      2.ALAN: <input type="text" id="alan2">
        3.ALAN: <input type="text" id="alan3">        <br><br>
        <button onclick="KOPYA()">METNI KOPYALA</button>
        
        <p>Düğme tıklanınca bir alanından 2 ve 3 alanına kopyalama yapılıyor</p>
  </body>
</html>

Metni kopyala düğmesini tıkladığınızda da 1. ALAN'daki ifadenin 2 ve 3. ALANLARA kopyalandığını göreceksiniz.

Yukardaki işlemin tamamen aynısını gerçekleştiren alternatif kod ise aşağıda verilmiştir:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script>
      document.addEventListener('click',KOPYA,false);
      function KOPYA(e)
      {
        document.getElementById("alan2").value=document.getElementById("alan1").value;
        document.getElementById("alan3").value=document.getElementById("alan1").value;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    1.ALAN: <input type="text" id="alan1" value="GUZEL YURDUM TURKIYE..."><br>
      2.ALAN: <input type="text" id="alan2">
        3.ALAN: <input type="text" id="alan3">        <br><br>
        <button onclick="KOPYA()">METNI KOPYALA</button>
        
        <p>Düğme tıklanınca bir alanından 2 ve 3 alanına kopyalama yapılıyor</p>
        
  </body>
</html>

Bu kodda bir öncekinden farklı olarak, belge nesnesinin addEventListener metodu kullanılmıştır:

document.addEventListener('click', KOPYA, false);

 

Bir canvas içinde fare koordinatlarını görüntüleme

mousemove yardımıyla, canvas içinde farenin o an bulunduğu noktanın koordinatları görüntülenebilir.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <canvas id="ornek" width="300" height="100" style= "background:blue">
    </canvas>
    <script>
      var canvas = document.getElementById('ornek');
      var context = canvas.getContext('2d');
      canvas.addEventListener('mousemove', handleMoveEvent, false);

      function handleMoveEvent(olay) {
        var mousePos = getMousePos(canvas, olay);
        var ileti = 'Mouse KONUMU: ' + mousePos.x + ',' + mousePos.y;
        YAZileti(canvas, ileti);
      }

    function YAZileti(canvas, ileti) {
      var context = canvas.getContext('2d');
      context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      context.fillStyle = 'black';
      context.font = '20px Courier';
      context.fillText(ileti, 15, 30);
    }
    
    function getMousePos(canvas, olay) {
      var rect = canvas.getBoundingClientRect();
      return {
        x: olay.clientX - rect.left,
        y: olay.clientY - rect.top
      };
    }
      </script>
  </body>
</html>

Fareyi oluşan mavi pencere üzerinde gezdirdiğinizde, fare göstergesinin o anda bulunduğu konumun x ve y koordinatları görüntülenecektir.