Web Programlama

Web Programlama

HTML5'te Sürükle Bırak (Drag & Drop)

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

HTML5'te, herhangi bir eleman için ekranın bir yerine sürükleme işlemi uygulanabilir ayrıca native bir sürükle-bırak API'ını hizmete sunmaktadır.

Sürükle-bırak işlemi ile ilişkili en çok kullanılan olaylar aşağıda listelenmiştir:

 • ondragstart: Kullanıcı bir nesneyi sürüklemeye başladığı anda oluşur.
 • ondragenter: Sürükleme oluşurken, farenin hedef elemanın üzerine hareket ettirilmesiyle oluşur.
 • ondragover: Sürükleme meydana geldiği zaman farenin bir elemanın üzerine hareket ettirilmesiyle tetiklenen olaydır.
 • ondrag: Nesne sürüklenirken fare hareket ettirildiği sürece oluşan olaydır.
 • ondragleave: Bir sürüklenme oluşurken farenin bir elemanı bırakmasıyla oluşur.
 • ondrop: Sürükleme sonunda, bırak işlemi oluştuğu zaman tetiklenir.
 • ondragend: Sürükleme esnasında kullanıcı farenin düğmesini bırakınca oluşur.

Aşağıdaki kod parçasını çalıştırdıktan sonra, fare yardımıyla mor renkli ve üzerinde "Sürükle" yazan dikdörtgeni sürükleyerek hareket ettirelim; fare bırakılınca nesne eski konumuna dönecek.

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      #KUTU1, #KUTU2 {
        float:left;padding:10px;margin:10px; -moz-user-select:none;
      }
    #KUTU1 { background-color: #6633EF; width:85px; height:85px; }
    #KUTU2 { background-color: #FF6699; width:160px; height:170px; }
      </style>
    <script type="text/javascript">
      function dragStart(ev) {
        ev.dataTransfer.effectAllowed='move';
        ev.dataTransfer.setData("Text", ev.target.getAttribute('id'));
        ev.dataTransfer.setDragImage(ev.target,0,0);
        return true;
      }
    </script>
  </head>

  <body>
    <center>
      <h2>SURUKLE BIRAK-HTML5</h2>
      <div>UYGULA</div>
      <div id="KUTU1" draggable="true"
        ondragstart="return dragStart(event)">
        <p>SURUKLE</p>
      </div>
      <div id="KUTU2"></div>
    </center>
  </body>
</html>

 

İşlem adımları

İlk adımda ilgili elemanı sürüklenebilir (draggable) hale getirmelisiniz. Bu amaçla aşağıdaki ifadeyi kullanabilirsiniz:

<img draggable="true">

Bir sonraki adım, eleman sürüklenirken ne yapılacağını tanımlamaktır:

<img id="surukle_nesne" src="xx.png" draggable="true" ondragstart="drag(event)">

Bir sonraki adımda ise veri tipi ve sürüklenecek elemanın id'si tanımlanmalıdır. Bu örnekte veri tipi "text" ve sürüklenecek eleman id'si "surukle_nesne" dir:

function drag(event)
{
   event.dataTransfer.setData("Text",event.target.id);
}

ondragover olayı, sürüklenen nesnenin nerede bırakılacağını belirler. Böylece ondragover olayı için bir eventListener eklemeniz gerekir:

function allowDrop(event)
{
  event.preventDefault();
}

Bırak (drop) olayının kabul edilmesi için, "bırak" hedefi, "bırak" olayını dinlemelidir; o nedenle bir ondrop="drop(event)" komutu da eklenmelidir:

<div id="divMain" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>

Sonuç olarak sürüklenen eleman bırak elemanına eklenecektir.