Web Programlama

Web Programlama

Sınır Biçimi (Border Style)

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Border-style özelliği, hangi tür sınır çizgisinin görüntüleneceğini belirler.

CSS kodu içindeki border-style değerlerini tanımlarken aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

  • none: Sınırı kaldırır.
  • dotted: Noktalı bir sınır belirler.
  • dashed: Kesikli çizgi şeklinde bir sınır belirler.
  • solid: Katı sınır çizgisi belirler.
  • double: İki sınır tanımlar. Her iki sınır çizgisi de border-width değeriyle belirlenir.
  • groove: 3 boyutlu (3D) ve yivi dışa dönük sınır çizgisi tanımlar. Oluşacak etkinin derecesi, border-color özelliğine bağlıdır.
  • ridge: 3D ortalanmış sınır çizgisi tanımlar. Etkinin derecesi, border-color değerine bağlıdır.
  • inset: 3D içe dönük biçimde sınır çizgisi belirler. Etkinin derecesi, border-color değerine bağlıdır.
  • outset: 3D tamamen dışa dönük sınır çizgisi tanımlar. Etkinin derecesi, border-color değerine bağlıdır.