Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Artırım (Increment) ve Azaltım (Decrement) Operatörleri

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Aşağıda Tablo A.1'de, JavaScript dilinde kullanılan artırım ve azaltım operatörlerinin bir listesi ve işlevleri sunulmaktadır:

 

Tablo A.1-JavaScript'te artırım ve azaltım operatörleri

Operatör

Sembolü Kullanılışı İşlem Sonucu
Tekli Negatif Alma - -a a'nın negatifini alır
Son artım ++ a++ Önce a'nın değerini al, kullan, sonra 1 artır
Ön artım ++ ++a Önce a'nın değerni 1 artır, sonra kullan
Son azaltım -- a-- Önce a'nın değerini al, kullan, sonra 1 azalt
Ön azaltım -- --a Önce a'nın değerini 1 azalt, sonra kullan

Son artım ve son azaltım operatörlerinde derleyici, değişkenin o andaki değerini bellekte geçici bir değişkene atayarak saklar. Sonra değişkenin değerini 1 artırır (son artım) veya 1 azaltır (son azaltım). Geçici değişkendeki değer ise, ifade içinde kullanılır.

 

Artırım ve azaltım operatörleri ile ilişkili JavaScript kodları

İlk örneğimizi dikkatle inceleyelim:
<html>
<head>
<TITLE>İÇİNDEKİLER</TITLE>
</head>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaSCRIPT">
var x,y,z;
x=4;
y=8;
z= x++ + y-- ;
document.write("<H3>x="+x+"</H3>");
document.write("<H3>y="+y+"</H3>");
document.write("<H3>z="+z+"</H3>");
</SCRIPT>
</body>
</html>

Önce x ve y'nin o andaki değerleri geçici bellek alanlarına atanmış (4 ve 8), bu değerlerle ifade hesaplanmış (z=12) sonra x'in değeri 1 arttırılmış ve y'nin değeri 1 azaltılmıştır.

Ifadeyi z= x+++y-- ; şeklinde boşluksuz yazsak da sonuç değişmezdi. Derleyici bu durumda +++'nın mevcut operatörler içinde mümkün olan en uzununu (++) alır ve ifadeyi şu şekilde yorumlardı:

[code]z=(x++) + y-- ;[/code]

Aynı ifadeyi z=x+++(y--) veya z=x++ +(y--) şeklinde yazsanız da aynı sonucu elde ederdiniz.

Ön artım ve ön azaltım operatörleri kullanıldığında ise, önce artım (mevcut değere 1 ekleme) veya azaltım (mevcut değerden 1 çıkarma) gerçekleştirilecek, sonra ifade hesaplanacaktır.

 

Bir diğer örnek

<html>
<head>
<TITLE>İÇİNDEKİLER</TITLE>
</head>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
var x,y,z;
x=10 ; y=5 ; z= 16 ;
m= ++x - --y + z++ ;
document.write("<H3>x="+x+"</H3>");
document.write("<H3>y="+y+"</H3>");
document.write("<H3>z="+z+"</H3>");
document.write("<H3>m="+m+"</H3>");
</SCRIPT>
</body>
</html>