Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Bilgi Girişi ve Hesaplama

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

JavaScript'te, bilgi giriş penceresinden bir mesaj yazdırarak kullanıcının istediğiniz türde bilgi girişini sağlamak için window nesnesinin prompt metodunu kullanabilirsiniz. Bu metodun kullanımı aşağıdaki biçimde olur:

[code]Değişken=window.prompt("Açıklama stringi","Default Değer");[/code]
  • "Açıklama stringi", bilgisayara prompt metoduyla girilecek bilgi hakkındaki açıklamaları içerir.
  • "Default Değer" ise bilgi girişi gerçekleştirilmediği takdirde değişkene atanacak değeri belirtir.

Bilgi giriş penceresinden girilecek olan değer sol taraftaki değişkene atanır.

Prompt metodu ile girilen bilgi string türde algılanır. Bu bilgiyi, (gerçekte sayısal türde bir bilgi ise), parseInt fonksiyonuyla tam sayı (integer) türüne ya da parseFloat fonksiyonu ile float (gerçel sayı) türüne dönüştürerek kullanmak gerekir.

Şimdi örnek kullanımını inceleyelim:

<html>
<head>
<title>javascript ilk uygulama</title>
<script language="javascript"> 
var fiyat,miktar,tutar,fiy,mik;
fiyat=window.prompt("fiyati giriniz..","0");
miktar=window.prompt("miktari giriniz..","0");
fiy=parseint(fiyat);
mik=parseint(miktar);
tutar=fiy*mik;
document.writeln("<h2>fiyat="+fiyat+"</h2>");
document.writeln("<h2>miktar="+miktar+"</h2>");
document.writeln("<h2>tutar="+tutar+"</h2>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Yukarıdaki örneği tarayıcınızda çalıştırdığınızda ilk olarak fiyat girmenizi bekleyen bir pencereyle karşılaşacaksınız.

Fiyatı girdikten sonra ikinci olarak sizden miktar girmenizi bekleyen bir başka pencereyle karşılaşacaksınız.

Miktar ve fiyat bilgilerini girdikten sonra ekranda fiyat ve miktar değerleriyle birlikte bu iki değerin çarpılarak tutar bilgisinin de yazıldığını göreceksiniz.