Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Date Nesnesine Ait Metotlar

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Aşağıdaki tabloda date nesnesine ait metotlar sunulmaktadır:

Date nesnesine ait metotlar

Metot Gerçekleştirdiği işlem
getDate Belirli bir tarihe ait ayın gününü gönderir. (1-31 arası bir değer)
getDay Belirli bir tarihe ait haftanın gününü gönderir. (1-7 arası bir değer)
getHours Belirli bir tarihe ait saati gönderir.
getMinutes Belirli bir tarihe ait dakikayı gönderir.
getMonth Belirli bir tarihe ait ay bilgisini gönderir.
getSeconds Belirli bir tarihe ait saniye bilgisini gönderir.
getTime 1 Ocak 1970 ile belirlenmiş bir tarih arasındaki saniye sayısını gönderir.
getTimeZoneoffset O anda bulunulan bölge için zaman bölgesi değerini dakika cinsinden gönderir.
getYear Belirli bir tarihe ait yıl bilgisini gönderir.
parse 1 Ocak 1970 00:00:00 anından itibaren geçen milisaniye sayısını gönderir.
setDate Belirtilen bir tarihi oluşturur.
setDay Belirtilen bir tarihi oluşturur.
setHours Belirtilen bir tarihe ait saat bilgi için atama işlemini gerçekleştirir.
setMinutes Belirtilen bir tarihe ait dakika bilgisini atar.
setMonth Belirtilen bir tarihe ait ay bilgisini atar.
setSeconds Belirtilen bir tarihe ait saniye bilgisini atar.
setTime Belirtilen bir tarihe ait zaman bilgisini atar.
setYear Belirtilen bir tarihe ait yıl bilgisini atar.
toGMTString GMT (Greenwich Ortalama Zamanı) biçimini kullanarak bir tarihi string'e dönüştürür.
toLocaleString Bir tarihi yerel özellikleri kullanarak string'e dönüştürür.
toString Bulunulan konuma ait tarihi string'e dönüştürür.
UTC Virgül ayraçlı bir tarih bilgisini 1 Ocak 1970'ten itibaren geçmiş saniye sayısına dönüştürür.

Şimdi örneğimizi inceleyelim:

<html>
   <head>
   <title>TARİH(Date )ÖRNEĞİ</title>
   </head>
   <body bgColor="lightgreen">
<FONT FACE="Comic Sans MS">
   <script>
   <!--
   // 
   var suan = new Date();
   var ayAd = suan.getMonth() + 1; // getMonth Ayı 0 to 11 aralığında verir
   var gunAd = suan.getDay() + 1;  // getDay Günü 0 to 6 aralığında verir 
   document.write("<H3>"+suan+"<H3>");
   /* suan.getDate() - Ayın günü = 1 to 31
      gün no 10'dan küçükse önüne sıfır koy
      */
    if (suan.getDate()<10)
    GunNo = "0" + suan.getDate();
    else
      GunNo = suan.getDate();
   if(gunAd==1) Gun = "Pazar,";
   if(gunAd==2) Gun = "Pazartesi,";
   if(gunAd==3) Gun = "Salı";
   if(gunAd==4) Gun = "Çarşamba";
   if(gunAd==5) Gun = "Perşembe";
   if(gunAd==6) Gun = "Cuma";
   if(gunAd==7) Gun = "Cumartesi";
   if(ayAd==1) Ay="Ocak";
   if(ayAd==2) Ay="Şubat";
   if(ayAd==3) Ay="Mart";
   if(ayAd==4) Ay="Nisan";
   if(ayAd==5) Ay="Mayıs";
   if(ayAd==6) Ay="Haziran";
   if(ayAd==7) Ay="Temmuz";
   if(ayAd==8) Ay="Ağustos";
   if(ayAd==9) Ay="Eylül";
   if(ayAd==10) Ay="Ekim";
   if(ayAd==11) Ay="Kasım";
   if(ayAd==12) Ay="Aralık";
   // o anki tarihi temsil eden stringi oluştur
   var buGunTar =(" " + GunNo + " " + Ay + " " + Gun );
   // tarihi sayfaya yaz
   document.open();
   document.write("<font size=+1 ><b> BUGÜN : "+buGunTar+" </b></font>");
   // javascript sonu-->
   </script>
   </body>
   </html>