Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

for Deyimi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

for deyimi ve for deyimi kullanılarak oluşturulacak döngü yapısı, işlemlerin tekrar sayısının önceden belli olduğu durumlarda kullanılır.

For deyiminin yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

for(ifade1;ifade2;ifade3) Deyim;
Deyim_x;

veya

for(ifade1;ifade2;ifade3)
{
Deyim1;
Deyim2;
...
Deyim_n;
}
Deyim_x;

şeklindedir.

  1. İlk önce ifade1 hesaplanır; bu genellikle bir veya daha fazla değişkene ilk değer atayan bir atama deyimidir.
  2. Sonra ifade2 hesaplanır. Bu, deyimin koşulsal kısmıdır.
  3. ifade2 yanlışsa, programın kontrolü for deyiminden çıkar ve program akışı programdaki bir sonraki deyime geçer (deyim_x). Şayet ifade2 doğru ise, deyim veya deyimler grubu icra edilir.
  4. Deyim veya blok yapılı şekilde deyimler grubu icra edildikten sonra, ifade3 çalıştırılarak hesaplanır. O zaman döngü gene geriye, ifade2 ye döner.

İfade1 sadece bir kere çalıştırılır; ifade2 ve ifade3 ise, döngünün her tekrarında (iteration) çalıştırılır. For deyimini anlamanın en iyi yolu, onu aşağıdaki gibi, while deyimiyle karşılaştırmaktır.

for (ifade1; ifade2; ifade3)
deyim;

yapısı

ifade1;
while (ifade2)
{
deyim;
ifade3;
}

yapısı ile tamamen aynıdır.

Aşağıda basit bir örnekle for döngü yapısını daha iyi anlamaya çalışalım.

 

for deyimi uygulaması: 1'den n'e kadar tam sayıların toplamı

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
var i,topl,n,m,ort;
m=window.prompt("UST SINIRI GIRINIZ..(n sayisi)","0");
n=parseInt(m);
topl=0;
for(i=1;i<=n;i++)
topl+=i;
ort=topl/n
document.write("<H3>SAYILARIN TOPLAMI="+topl+"</H3>")
document.write("<H3>SAYILARIN ORTALAMASI="+ort+"</H3>")
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

Bu uygulamada, for'un başlangıç koşulunu belirleyen ve ifade1 olarak belirttiğimiz ifade i=1 şeklindedir ve bu for döngüsünün parametresi diyebileceğimiz i değişkenine 1 değerini bir ilk değer olarak atamaktadır.

İfade2 ise, i<=n şeklinde bir koşul ifadesidir. i değişkeninin değeri n'den küçük ya da n'e eşit olduğu sürece döngü sürecektir.

İfade3 ise i=i+1 şeklinde bir artım ifadesidir ve döngünün her tekrarında i değişkeninin değerini 1 artıracaktır.

 

Faktöriyel hesabı

for döngüsünü kullanacağımız diğer bir örnek program ise faktöriyel hesabı programı olacaktır. Matematikte faktöriyel, bilindiği gibi,

n!=1.2.3...n

şeklinde tanımlanır; yani n sayısının faktöriyeli 1'den n'e kadar tam sayıların çarpımına eşittir. Aşağıda, faktöriyel hesabıyla ilişkili JavaScript uygulaması ve bu uygulama içindeki değişkenlerin programın çalışması sırasındaki değişimlerini gösteren tablo verilmiştir:

i fakt n
Çevrim öncesi 1 5
1 1 5
2 2 (1*2) 5
3 6 (1*2*3) 5
4 24 (1*2*3*4) 5
5 120 (1*2*3*4*5) 5
<html>
<head>
</head>
<body bgColor="pink" text="blue">
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
var fakt,i,n
n=parseInt(window.prompt("n....","0"));
fakt=1;
for(i=1;i<=n;i++)
fakt=fakt*i;
document.write("<H2>"+n+"!="+fakt+"</H2>");
</SCRIPT>
</body>
</html>

 

for çevrimi çıktılarının bir HTML tablosu içine yerleştirilmesi

Aşağıdaki JavaScript koduyla 1'den 15'e kadar sayılar, kareleri ve küpleri ile birlikte bir HTML tablosu içine yerleştirilmektedir:

<html>
<head>
<TITLE>FOR UYGULAMASI</TITLE>
</head>
<body bgColor="pink" >
<FONT FACE="Comic sans MS">
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
document.writeln( "<TABLE BORDER = '2' WIDTH = '50%'>" );
document.writeln( "<TR><TD WIDTH = '80'><B>SAYI</B></TD>" );
document.writeln(
"<TD><B>SAYININ KARESİ</B></TD>" );
document.writeln(
"<TD><B>SAYININ KÜBÜ</B></TD></TR>" );
for ( var i = 1; i <= 15; ++i ) {
kare=i*i;
kup=i*i*i;
document.writeln( "<TR><TD>" + i + "</TD><TD>" +
kare + "</TD><TD>"+kup+ "</TD></TR>");

}
document.writeln( "</TABLE>" );
</SCRIPT>
</FONT>
</body>
</html>