Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Dizi Elemanlarına Dizinin Tanımı Esnasında Değer Atanması

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

JavaScript'te dizi elemanlarına dizinin tanımlanması esnasında da değer atanabilir. Bunu gerçekleştirmenin iki farklı biçimi mevcuttur:

1) İlk yöntem:

var x=[5,10,15,20,25];

2) İkinci yöntem:

var x=new Array(5,10,15,20,25);

Her iki atamada da

x[0]=5
x[1]=10
x[2]=15
x[3]=20
x[4]=25

değerleri atanacaktır.

Dizi elemanlarının bazılarına ilk değer ataması yapılıp bazıları atama yapılmadan bırakılabilir. Örneğin;

var x=[5,10,15, ,25];

şeklinde bir atamayla,

x[0]=5
x[1]=10
x[2]=15
x[4]=25

Değerleri atanacak ve x[3] değeri ise tanımsız (undefined) olarak kalacaktır.

Dizi üzerinde işlem yaparken dizi elemanlarına erişmenin bir başka yolu ise for each çevrim yapısını kullanmaktır. Bu yapının kullanılış biçimi aşağıdaki gibidir:

For( var DiziElemani in DiziAdi)

Bu ifadeden sonra,

DiziAdi[DiziElemani]

ifadesiyle bir dizi elemanına erişilebilir. Dizi üzerinde üst sınır kontrolü bu durumda otomatik olarak sağlanmaktadır.

 

Bir diziye ilk değer atama ve dizinin toplamını for/each döngüsüyle bulma

<html>
<head>
<TITLE>İÇİNDEKİLER</TITLE>
</head>
<body bgColor="lightblue" text="darkblue">
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
var x=[3,6,9,12,15];
var t=0;
for (var DiziElemani in x )
t+=x[DiziElemani];
document.write("<H3>DİZİ ELEMANLARI TOPLAMI= "+t+"</H3>");
</SCRIPT>
</body>
</html>