Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Dizi İçin Ne Gereklidir?

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Dizi yapısına aynı türden bir veri grubunu tümüyle bellekte saklı tutmanın gerekli olduğu uygulamalarda ihtiyaç duyulur. Örneğin verilerin sıralanması bir veri grubuna ait bazı istatistiksel bilgilerin hesaplanması (örn: standart sapma) gibi uygulamalar bu türde uygulamalardır.

Aşağıda aynı işlemi gerçekleştiren iki farklı JavaScript uygulaması verilmiştir. Her iki uygulama, bilgisayara girilen 5 adet sayının toplamını bulmaktadır.

 

Dizi kullanmayan sürüm

<HTML>
<HEAD><TITLE> </TITLE></HEAD>
<BODY bgColor="pink" text="blue">
<SCRIPT LANGUAGE=JSCRIPT>
   var sayi,t,i;
   t=0;
   for(i=1;i<=5;i++)
   { sayi=parseInt(window.prompt("BİR SAYI GİRİNİZ..","0"));
     t=t+sayi;
    }
document.write("<H3>TOPLAM="+t+"</H3>");
document.write("<H3>SAYI="+sayi+"</H3>");
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Uygulamayı çalıştırdığınızda sizden 5 adet sayı girmenizi isteyecektir. 1,2,3,4 ve 5 değerlerini girelim. Bu değerleri girdiğinizde 1'den 5'e kadar olan sayıları toplayıp ekrana yazacaktır ve sayi değişkeninde de en son girdiğimiz 5 değerini yazdıracaktır.

 

Dizi kullanan sürüm

<HTML>
<HEAD><TITLE> </TITLE></HEAD>
<BODY bgColor="pink" text="blue">
<SCRIPT LANGUAGE=JSCRIPT>
var sayi,t,i;
sayi=new Array(6);
t=0;
for(i=1;i<=5;i++)
{ sayi[i]=parseInt(window.prompt("BİR SAYI GİRİNİZ..","0"));
t=t+sayi[i];
}
document.write("<H3>TOPLAM="+t+"</H3>");
document.write("<H3>SAYI="+sayi[3]+"</H3>");
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Örnekte, dizi kullanmayan sürümde bilgi giriş ortamından girilecek olan sayılar (örn: sırası ile 1,2,3,4,5) toplanacak ve sonuç t=15 olarak hesaplanıp yazdırılacaktır. İkinci sürümde aynı veriler girildiği durumda, yine t=15 şeklinde bu sayıların toplamı yazdırılacaktır.

Bu iki uygulama arasında çok önemli bir fark mevcut: Dizi kullanmayan sürümde, girilen her sayı, sayi adlı değişkende saklanacak ve her seferinde o andaki sayi değişkeninin değeri o ana kadar olan sayılar toplamını saklayan t değişkenine eklenecektir. Her yeni sayı girildiğinde, sayi değişkeninde saklı bulunan bir önceki sayı değeri silinecektir. Bu durumda uygulamanın sonunda, sayi değişkeninde, en son girilen değer olan 5 değeri saklanacaktır. write metodu ile yazdırılan sayı da bu olacaktır.

Dizi kullanmayan sürümde uygulamanın sonunda, "girdiğimiz 3. Sayı neydi?" diye merak eder ve bunu yazdırmak istersek bunun olanaksız olduğunu görürüz. Oysa, ikinci sürümde dizi kullanıldığı için, her sayı, sayi dizisinin bir elemanı olarak sonuna kadar bellekte saklanır. Bu durumda uygulamanın sonunda,

document.write("<H3>SAYI="+sayi[3]+"</H3>");

deyimi ile 3. sayıyı yazdırmamız mümkündür.

Yukarıdaki örnekte sayi dizisine 6 yer ayrılmıştı. Bu yerler sırası ile,

Sayi[0], Sayi[1], Sayi[2], Sayi[3], Sayi[4], Sayi[5],

şeklinde isimlendirilir. Örneklerde sayi[0] elemanına değer atanmamıştır ve uygulamada kullanılmamıştır. Böylece değeri program boyunca tanımsız (undefined) olarak kalmıştır.