Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Document Nesnesi Özellikleri

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Document nesnesine ait özellikler aşağıdaki gibidir:

Özellik İşlev
alinkColor Document nesnesi üzerindeki bağlantıların rengi.
Anchors[ ] Document nesnesi üzerindeki tüm çapaların (link adreslerin) listesi.
bgColor Belgenin (document) zemin rengi.
cookie Metin türü bilgi içeren yarı-kalıcı bir bellek alanı.
defaultStatus Durum (status) çubuğu için default metin.
fgColor Belgenin (document) metin rengi.
Forms[ ] Belgedeki formların listesi.
lastModified Belge üzerinde en son değişikliğin yapıldığı tarih.
linkColor Belge üzerindeki ziyaret edilmemiş bağlantıların rengi.
Links[ ] Belgedeki bağlantıların (link) listesi.
location Belgenin tam URL değeri.
referrer Referans verilen (bağlantı ile çağrılan) belgenin URL bilgisi.
status Durum çubuğunun o andaki metni.
title Belgenin başlık bilgisi.
vlinkColor Belgedeki ziyaret edilen bağlantıların rengi.