Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Fonksiyon Argümanlarının Dizi Elemanı Olarak Kullanılması

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir fonksiyonun argümanları bir dizi içinde saklanabilir. Böyle bir durumda aşağıdaki yazılış biçimi kullanılacaktır:

fonksiyonAdı.arguments[i]

Burada fonksiyonAdı parametresi fonksiyonun adını, arguments adlı dizi ise fonksiyon argümanlarını içeren diziyi temsil etmektedir. i indisi ise argümanları birbirinden ayırdetmek üzere kullanılan indis değeridir. i indisinin ilk değeri 0'dır. Buna göre fonksiyona gönderilecek ilk argüman, [code]fonksiyonAdı.arguments[0][/code] şeklinde olacaktır. Toplam argüman sayısı ise, [code]arguments.length[/code] değişkeni içinde saklanacaktır.

 

Fonksiyon argümanlarının dizi elemanı olarak kullanılması

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>JavaScript İlk Uygulama</TITLE>
<H2>20.YUZYIL TURK EDEBIYATININ UNLU SAIRLERI</H2>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
yazSAIRLER("U","attila ilhan","melih cevdet anday","ceyhun atuf kansu","hilmi yavuz");
function yazSAIRLER(par) {
document.write("<" + par + "L>")
for (var i = 1; i < yazSAIRLER.arguments.length; i++)
document.write("<LI>" + yazSAIRLER.arguments[i])
document.write("</" + par + "L>")
}
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

 

yazSAIRLER("U","attila ilhan","melih cevdet anday","ceyhun atuf kansu","hilmi yavuz");

deyimi ile yazSAIRLER adlı fonksiyon çağrılmakta ve listedeki ilk eleman olan "U" elemanı par argümanı yerine geçmektedir. Böylece document.write("<" + par + "L>") deyimi ile <UL> ifadesi döküman üzerine yazılarak HTML'in sırasız liste yapısı başlatılacaktır

​​​function yazSAIRLER(par) {
document.write("<" + par + "L>")
for (var i = 1; i < yazSAIRLER.arguments.length; i++)
document.write("<LI>" + yazSAIRLER.arguments[i])
document.write("</" + par + "L>")
}

fonksiyonu içinde for çevrimi i parametresini 1'den 4'e kadar değiştiriyor. Çünkü; [code]yazSAIRLER.arguments.length=5[/code]'tir.

Böylece,

yazSAIRLER.arguments[1]="attila ilhan"
yazSAIRLER.arguments[2]="melih cevdet anday"
yazSAIRLER.arguments[3]="ceyhun atuf kansu"
yazSAIRLER.arguments[4]="hilmi yavuz"

değerleri atanıyor ve aşağıdaki çıktıda görülen liste oluşturuluyor. [code]document.write("</" + par + "L>")[/code] komutu ile <UL> etiketi sayesinde liste kapatılır.