Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Form Özellikleri

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

JavaScript'te form özellikleri aşağıdaki gibidir:

Özellik İşlevi
action Bir form için hedef URL değeri
defaultChecked Bir radyo butonu ya da kontrol kutusu için öntanımlı seçili durum
defaultSelected Bir opsiyon listesi için öntanımlı seçim
defaultValue Bir metin kutusu ya da metin alanı için öntanımlı değer
checked Form üzerindeki radyo butonu ya da kontrol kutusunun durumu
Elements[ ] Belgedeki (document) form elemanlarının listesi
encoding Bir form için MIME kodlama formatı
form Ebeveyn form nesnesi
index Form içindeki bir seçme listesindeki belirli bir seçenek
length Listedeki eleman sayısı
method Bir form için kullanılan gönderme metodu (get ya da post)
name Form nesnesinin adı
Options[ ] Form içindeki bir seçim listesindeki seçeneklerin listesi
selected Bir radyo butonu ya da kontrol kutusunun o anki durumu
selectedIndex Form içindeki bir seçme listesindeki seçilmiş seçenek
target Hedef formun adı
text Form içindeki bir seçim listesindeki bir seçeneğin metni
value Bir metin kutusu ya da metin alanının metni