Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

if Deyimi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Birçok programlama dilinde olduğu gibi, JavaScript'te de, bir ifadeyi kontrol ederek ifadenin sonucuna göre ya da doğruluğuna göre belirli işlemleri yapmayı ya da yapmamayı sağlayan kontrol deyimleri mevcuttur.

Bunlardan ilk akla geleni if deyimidir.

if deyimi, JavaScript dili içinde şartlı dallanma (conditional branching) adı verilen işlemi gerçekleştiren bir deyimdir. Şartlı dallanma, herhangi bir programlama dili için temel kontrol yapısıdır. Bu işlem sayesinde, bir program, kararlar alma olanağına kavuşur; bir ifadenin sonucuna göre bir komutlar dizisinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar verir.

if deyiminin en basit şekli,

if(ifade) deyim1; deyim2,

şeklindedir.

Burada ifadenin değeri doğru (true) ise deyim1 çalıştırılır, sonra sıra deyim2'ye geçer. İfadenin değeri yanlış (false) ise, bu durumda da doğrudan deyim2'ye geçilir. İfadenin değeri yanlış ise deyim1 çalıştırılmaz.

if deyimi else sözcüğü ile birlikte kullanılırsa aşağıdaki yazılış biçimi kullanılır:

if(ifade) deyim1;
       else  deyim2;
       Deyim3;
       ....

Bu durumda ifadenin değeri true (doğru) ise deyim1 çalışır ve daha sonra deyim3'e geçilir; ifadenin değeri yanlış ise, bu durumda deyim1 atlanarak doğrudan deyim2 çalıştırılır ve daha sonra deyim3'e geçilir. Bu yapının çalışmasını gösteren akış diyagramı aşağıda verilmiştir:

if deyiminde, ifadenin değeri doğru olduğu zaman, sadece deyim1 gibi tek bir deyim değil de bir deyimler grubunun çalıştırılması isteniyorsa bu durumda deyimler grubu {  } sembolleri ile blok içine alınmalıdır:

if (ifade){
  deyim1;
  deyim2;

  ....
  deyim_n;
}

deyim_x;
 

Bu durumda, ifade doğru ise, deyim1, deyim2, ..deyim_n ile belirtilen deyimler grubunun tümü çalıştırılarak deyim_x'e geçilecektir. ifade yanlış ise, bu durumda, if'e ait deyimler bloğu atlanarak doğrudan deyim_x'e geçecektir.

Aynı şey, if else yapısı için de söz konusudur:

if (ifade) {
  deyim1;
  deyim2;
  
  ....

  deyim_n;
} else {
  deyim_n+1;
  deyim_n+2;
  
  ....
  deyim_n+m;
}

deyim_k;

yukarıdaki yapıda, ifade doğru ise, deyim1,deyim2,deyim_n ile gösterilen deyimler grubu çalıştırılarak daha sonra çalıştırılan deyim_k ile gösterilen deyime geçecektir. Eğer ifade yanlış ise, bu durumda, if bloğu içindeki deyimler atlanarak sadece, deyim_n+1, deyim_n+2, ..deyim_n+m ile ile gösterilen deyimler grubu çalıştırılacak ve program daha sonra deyim_k'ya erişecektir.

Aşağıdaki tabloda karşılaştırma operatörleri verilmiştir.

Karşılaştırma operatörü İşlevi
< 'den daha küçük
> 'den daha büyük
<= küçük veya eşit
>= büyük veya eşit
== 'e eşit
!= eşit değil

Şimdi de bir örnekle konuyu daha iyi kavrayalım,

Not: Aşağıdaki örnek HTML-JAVASCRIPT kodunda, bilgisayara girilen bir sayının 10'dan büyük olup olmadığı kontrol ediliyor.

<html>
<head>
<script language="javascript"> 
var say;
say=window.prompt("bir sayi giriniz..","0");
s=parseint(say)
if (s>10) document.writeln("<h2>"+"sayiniz 10'dan büyüktür"+"</h2>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Bu çok basit ve kısıtlı programda, kullanıcı klavyeden 10'dan daha büyük bir sayı girdiği zaman, program yukarıdaki çıktıda görülen mesajı verecek fakat 10 ya da daha küçük bir sayı girilirse bu durumda herhangi bir mesaj görüntülenmeyecektir.


 
<html>
<head>
<script language="javascript"> 
var say;
say=window.prompt("bir sayi giriniz..","0");
s=parseint(say)
if (s>10) document.writeln("<h2>"+"sayiniz 10'dan büyüktür"+"</h2>");
else document.writeln("<h2>"+"sayiniz 10'a esit ya da 10'dan küçüktür"+"</h2>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

If deyiminin kullanımına örnek olarak iki sayının karşılaştırıldığı basit bir kod parçasını verebiliriz:

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
var a,b;
a=window.prompt("a sayisi.....","0");
b=window.prompt("b sayisi.....","0");
document.writeln("<H3>a VE b SAYILARININ KARSILASTIRILMASI</H3>");
document.writeln("<TABLE BORDER='3' WIDTH='100%'>");
if(a==b) document.writeln("<TR><TD>"+a+"=="+b+"</TD></TR>");
if(a<b) document.writeln("<TR><TD>"+a+"<"+b+"</TD></TR>");
if(a>b) document.writeln("<TR><TD>"+a+">"+b+"</TD></TR>");
document.writeln("</TABLE>");
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>