Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

JavaScript Dilinde Değişken İsimleri

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Değişken, bir programlama dilinin en önemli veri yapılarından biridir. Bir değişkene ait iki temel bilgi mevcuttur:

 1. Değişkenin adı
 2. Değişkenin değeri

Değişkenin adı için, JavaScript'te bazı isimlendirme kuralları mevcuttur:

 • Değişken adı, herhangi bir JavaScript anahtar sözcüğü ile (yani bir deyim adı, operatör adı, fonksiyon adı vb) aynı olmamalıdır. Örneğin if, do, case gibi isimler değişken adı olamaz.
 • Değişken adı daima bir harfle başlamalıdır.
 • Değişken adı en fazla 255 karakter uzunluğunda olmalıdır.
 • Değişken adı için kullanılabilecek olan karakterler; harfler (yani İngiliz alfabesindeki A-Z arasındaki 26 harf), rakamlar (0-9), alt çizgi karakteri (_) ve $ sembolü olabilir.
 • Değişken adı içinde boşluk bulunmamalıdır.
 • Değişken adı içinde özel karakterler (+,-,* vb) kullanılmamalıdır.

JavaScript dili, case-sensitive'dir yani büyük-küçük harf ayrımı vardır.

[code]y_2$

Basinc_1

AkimSiddeti_3[/code]

JavaScript büyük-küçük harf ayrımı yaptığı için,

[code]Akim_siddeti
AKIM_SIDDETI
Akım_Siddeti[/code]

değişkenlerinin her biri farklı bir değişkeni gösterir.

[code]1XC_3
R b_2
FG+d3[/code]

Yukarıdaki örnekler değişken olamaz. Çünkü;

 • Harfle başlamalıydı.
 • Değişken adı içinde boşluk karakteri bulunamaz.
 • Değişken adı içinde özel karakterler bulunamaz.