Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

JavaScript Dilinde Fonksiyon Çağırma Teknikleri

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

JavaScript dilinde çağıran fonksiyon ile çağrılan fonksiyon arasındaki veri değişimi ya da paylaşımı iki farklı teknikten biri ile gerçekleştirilir. Bunlar,

  1. Değer ile Çağırma (Call by Value)
  2. Referans ile Çağırma (Call by Reference)

teknikleridir.

Değer ile Çağırma tekniği, JavaScript'te sayısal değişkenler, tek dizi elemanı, boolean tipteki değişkenler için kullanılır.

Referans ile Çağırma tekniği ise, tüm dizinin, dizi adı ile ve indis-parantez kullanmadan fonksiyon argümanı olarak kullanıldığı durumlarda ve nesneler için kullanılır.

Değer ile Çağırma tekniğinde çağıran programdaki argümanlar içindeki değerler, çağrılan fonksiyon içindeki değerlere aktarılır. Çağrılan fonksiyonun parametreleri için fonksiyon içinde gerçekleştirilen değişiklikler, bu parametrelere karşı gelen çağıran program argümanlarını etkilemez. Fonksiyon, return deyimi ile çağıran programa geri döndüğünde, parametre değerleri bellekten silinecektir.

Referans ile Çağırma tekniğinde ise, çağıran program argüman olarak bir değer yerine bu değere ait bellek adresini gönderir. Bu durumda argüman ile buna karşı gelen fonksiyon parametresi aynı bellek alanını kullanır. Bunun doğal sonucu olarak, alt programda bu şekilde kullanılan bir parametredeki değişiklik buna karşı gelen çağıran program argümanına aynen aktarılacaktır. Sonraki bölümlerde bu tekniklerin her biri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.