Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

JavaScript Metot ve Fonksiyonları

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Metotlar nesneler için tanımlanmış olan fonksiyonlar ya da işlevlerdir. Her nesnenin kendisine özgü metotları mevcuttur. Metotlar bir anlamda nesnenin yapabileceği eylemler olarak da görülebilir. Bir metot ya nesne üzerinde bazı değişiklikler yapar ya da nesnenin algıladığı bazı mesajlara cevap olarak bir eylem oluşturur.

Örneğin document nesnesinin metotlarından biri de write metodudur ve bu metot kendisine verilen bilgileri document nesnesi üzerine yazar.

Bir nesneye ait metodu harekete geçirmek için,

NesneAdı.MetotAdı(ArgümanListesi)

şeklinde bir yazılış biçimi kullanılır.

Örneğin,

Document.write(x)

ifadesinde document nesnesi üzerine x değişkeninin değeri yazdırılmaktadır.

JavaScript fonksiyonları ise nesnelerden bağımsız olarak belirli işlevleri yerine getiren program parçalarıdır. Fonksiyonlar iki gruba ayrılır:

  1. JavaScript'in yapısında hazır olarak bulunan fonksiyonlar (built in functions)
  2. Kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyonlar (user defined functions).