Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

JavaScript Programı İçinde Dizinin Bildirilmesi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir JavaScript programı içinde diziyi tanıtmak için new operatörünü kullanmak gerekir. JavaScript dili her diziyi Array sınıfından bir nesne olarak kabul eder. JavaScript'te bir nesne sınıfından bir nesne görünümü ya da kopyası (instance) elde etmek için kullanılan araç new operatörüdür. new operatörü diziye bellekte belirtilen sayıda yer ayırır yani dinamik bir bellek ayrılması işlemini gerçekleştirir.

 

Örnek:

var x=new Array(6);

Burada x isimli bir diziye bellekte 6 adet yer ayrılmıştır. Bellekte bu dizinin elemanları

X[0], X[1], X[2], X[3], X[4], X[5]

şeklinde yer alacaktır.

Yukarıda dizi için sadece bildirimde bulunulmuş, yer ayrılmış fakat dizi elemanlarına değer atanmamıştır. Değer atanmadığı sürece dizinin elemanları tanımsızdır (undefined).

Yukarıdaki bildirim aşağıdaki biçimde de yapılabilirdi:

var x;
x=new Array(6);

Bir dizi için eleman sayısı belirtilmeden de bildirimde bulunulabilir:

var x=new Array();

Bu durumda hiçbir elemanı olmayan bir dizi tanımlanmıştır.