Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

JavaScript'te Hazır Olarak Bulunan Nesneler

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

JavaScript bir saf nesneye yönelik programlama dili (object oriented programming language) değildir, buna rağmen yapısında önceden tanımlanmış nesneler mevcuttur. Bunun ötesinde kullanıcının yeni nesneler oluşturmasına da olanak sağlanır.

Saf nesneye yönelik programlama dillerinde (Java gibi) her türlü fonksiyon nesnelere bağlı olarak tanımlanır oysa JavaScript'te bağımsız fonksiyon tanımlama olanağı da mevcuttur.

Her JavaScript nesnesinin (object) bazı özellikleri (properties) mevcuttur. Bir nesnenin bir özelliğini göstermek için aşağıdaki notasyon kullanılır:

nesneadı.özellikAdı

Örneğin document nesnesinin zemin rengini belirleyen bgColor özelliğini aşağıdaki biçimde belirtebiliriz:

document.bgColor

JavaScript nesnelerinin özelliklerine değer atamak içinse aşağıdaki yazım kullanılır:

document.bgColor="green";

Böylece aktif document nesnesinin zemin rengi kırmızı olarak belirlenmektedir. Benzer şekilde

document.fgColor="yellow";

ataması ile de document nesnesi üzerindeki metin rengi mavi olarak belirlenmektedir. JavaScript içinde HTML belgesi içindeki tüm elemanları yönetmek mümkündür.

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>bgCOLOR,fgColor</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <SCRIPT LANGUAGE="JScript">
      document.bgColor="pink";
      document.fgColor="blue";
    </SCRIPT>
    <FONT FACE="Comic Sans MS">
      <H3>TURKCELL GELECEĞİ YAZANLAR</H3>
      <P>Mobil uygulama geliştirme portali<BR>
      </P>
    </FONT>
  </BODY>
</HTML>

 

Document nesnesinin zemin ve metin renginin değiştirilmesi

Aşağıdaki tabloda JavaScript hazır nesneleri alfabetik sıra ve işlevleriyle birlikte verilmiştir:

Nesne İşlevi
anchor Bir hypertext için hedef belirler. Document nesnesinin elemanıdırlar.
Anchors[ ] Document nesnesi içindeki anchor'lardan oluşan bir dizidir.
button Form nesnesi üzerindeki bir komut düğmesidir. Düğmeler daima form nesnesine aittirler.
checkbox Form üzerinde bir kontrol kutusu. Kontrol kutuları daima form nesnesinin elemanıdırlar.
date Zaman veya tarihi okumak ya da değer atamak için kullanılır. En üst düzey nesnelerden biridir.
document Document (belge) nesnesi ya tarayıcının (browser) penceresi ya da bir frame (çerçeve) nesnesinin elemanı olarak karşımıza çıkar. Ya pencere nesnesine (window) ya da onun parçalanması ile oluşan bileşenleri olan çerçeve nesnelerine aittir.
Elements[ ] Form nesnesindeki tüm bileşenleri içeren bir dizidir. Bu elemanların tümü form nesnesine aittir.
form Document nesnesi içindeki bir formdur. Bu form butonlar, metin kutuları ya da listeleme kutuları içerebilir. Form daima document nesnesinin bir elemanıdır.
Forms[ ] Bir document nesnesindeki formlardan oluşan dizidir.
frame Çerçeve (frame) adı verilen birçok parçaya bölünmüş olan penceredir.
Frames[ ] Bir ebeveyn penceredeki çerçeveler dizisidir.
hidden Form üzerindeki gizli (görünmez) bir metin kutusudur. Gizli metin kutuları daima form nesnesine aittir.
history Web tarayıcının (browser) ziyaret ettiği sayfaların listesidir. History nesnesi daima document nesnesine aittir.
link Bir hypertext bağlantısıdır. Linkler daima document nesnesine aittir.
Links[ ] Sayfa üzerindeki linklerden oluşan dizidir.
location Aktif belgenin (document) URL'sidir. Location nesneleri daima document nesnesine aittir.
math Sayılarla matematiksel işlemler gerçekleştirir. Üst düzey bir nesnedir.
navigator Web tarayıcı hakkındaki isim ve sürüm (version) bilgilerini içeren bilgileri saklar.
Options[ ] Bir seçme listesindeki (selection list) tüm seçeneklerden oluşan dizidir.
password Bir form üzerindeki şifre türündeki metin kutusudur. password nesneleri daima form nesnesine aittir.
radio Form üzerindeki bir radyo düğöesidir. Radyo düğmeleri daima bir form nesnesinin elemanıdırlar.
reset Form üzerindeki bir reset düğmesidir. Girilen bilgileri silerler. Form nesnesine aittirler.
select Form üzerindeki bir seçme listesidir. Seçme listeleri daima form nesnesine aittirler.
string Bir metinler serisidir. String'ler kendilerini oluşturan document nesnesine aittir.
submit Form üzerindeki bir gönder (submit) düğmesidir. Girilen bilgileri sunucuya göndermek için kullanılırlar. Form nesnesinin elemanıdırlar.
text Form üzerindeki bir metin kutusudur. Metin kutuları (text box) daima üzerinde bulunduğu form nesnesine ait olur.
textarea Form üzerindeki bir metin bölgesi (çok sayıda satır içeren) kutusudur. Form nesnesinin elemanıdırlar.
window Bir web tarayıcı penceresidir. Window nesnesi bir üst düzey nesnedir.