Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Kontrol ve Karar Verme İşlemleri

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Diğer bilgisayar programlama dillerinde olduğu gibi, JavaScript dilinde de, esas olarak iki farklı tipte kontrol yapısı ya da komutu mevcuttur:

  1. Seçme (selection) işlemini gerçekleştiren kontrol komutları: Bu tip kontrol komutlarında, bir ifade kontrol edilerek, ifadenin değerine göre çeşitli seçeneklerden bir tanesine dallanma işlemi gerçekleştirilir. if, if else, switch case gibi yapılar bu tür komutları oluşturur.
  2. Tekrarlama (loop, repetition): Bu tip kontrol yapılarında bir işlemler grubu, bir koşula bağlı olarak belirli sayıda (10 kez, 50 kez vb) tekrarlı olarak icra edilebilir. for, while, do while yapıları da buna örnektir.

İlerleyen eğitim içeriklerinde, JavaScript dilindeki bütün kontrol yapıları tüm ayrıntıları ile verilmektedir.