Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Math Nesnesine Ait Metotlar

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Math nesnesi çeşitli matematiksel işlemlerle ilişkili olarak zengin bir metotlar kümesi sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Math nesnesi ile ilişkili metotlar görülmektedir:

Metot Görevi
abs Bir sayının mutlak değerini gönderir
acos Bir sayının arkkosinüsünü (arc cos) gönderir.
asin Bir sayının arksinüsünü (arc sin) gönderir.
atan Bir sayının arktanjantını (arc tan) gönderir.
Ceil(sayı) Sayıdan büyük ya da ona eşit en küçük tam sayıyı gönderir.
cos Sayının kosinüsünü gönderir.
eval Bir string ifade içindeki matematiksel işlemi sonuçlandırır. Örneğin “3*4”ün sonucunu bulur.
exp ex fonksiyonunu hesaplar.
Floor(sayı) Sayının kendisinden küçük ya da sayıya eşit en büyük tam sayıyı bulur.
isNaN Argümanı olan değerin bir sayı olup olmadığını bulur.
log Bir sayının tabii logaritmasını (e tabanına göre logaritma) hesaplar.
max İki sayıdan büyük olanını gönderir.
min İki sayıdan küçük olanını gönderir.
pow(x,y) xy’yi gönderir.
random Bir rastgele sayı gönderir.
round En yakın tam sayı değere yuvarlatılmış bir sayı gönderir.
sin Bir sayının sinüsünü gönderir.
sqrt Bir sayının kare kökünü gönderir.
tan Bir sayının tanjantını gönderir.