Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Math Nesnesine Ait Özellikler

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Math nesnesine ait özellikler, bazı matematiksel fonksiyonlar için gerekli olan standart değerleri saklar. Bu tip özellikleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Özellik İşlev
E Euler sabiti (2.71 ...)
LN2 2'nin e tabanına göre (doğal) logaritması
LN10 10'un e tabanına göre (doğal) logaritması
LOG2E E sayısının 2 tabanına göre logaritması
LOG10E E sayısının 10 tabanına göre logaritması
PI Pi sayısı (3.14159...)
SQRT1_2 ½'nin kare kökü
SQRT2 2'nin kare kökü