Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Metotlar

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir metot bir sınıfa ait tüm nesnelerin sahip olabileceği bir fonksiyon olarak tanımlanabilir. Bir sınıfa ait bir metot o sınıfın nesneleri üzerinde işlem görecektir.

Eğer metodun türü public ise bu durumda bu metot (fonksiyon) diğer sınıflardan nesneler tarafından da kullanılabilir. Metotlar kendilerine gönderilecek değerleri almak üzere bazı parametrelere sahip olabilirler. Metotlar çalıştıktan sonra değer de gönderebilirler.

JavaScript dilinde bir metot parametreye sahip olsa da olmasa da, metot isminden sonra parantez sembolleri kullanılır.

JavaScript'te metotların çağrılması tamamen niteliklerin kullanımına benzer; sınıf adından sonra nokta sembolü (.) yazılarak daha sonra metodun adı parantezlerle birlikte kullanılır.

 

Örnek:

a=Math.round(4.87965);
document.write("Geleceği Yazanlar");

Burada Math sınıfına ait olan round() metoduna 4.87965 parametresi gönderiliyor.

document nesnesine ait olan write metodu ise parametre olarak "geleceği yazanlar" değerini alıyor.