Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Nesnelerin Fonksiyon Argümanı Olarak Kullanılması

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

JavaScript'te nesneler bir fonksiyon argümanı olarak kullanılabilir. Aşağıdaki örnek programda renkDeg fonksiyonunun argümanı olan x bir nesnedir.

renkDeg'in çağrılışında,

renkDeg(document)

ifadesi x argümanı yerine document nesnesi geçmektedir.

Aşağıda sayfanın rengini değiştiren fonksiyon örneğini inceleyebilirsiniz:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>FONKSİYON ÇAĞIRMADA NESNE ARGÜMAN</TITLE>
<SCRIPT Language="JavaScript">
<!--
function renkDeg(x){
x.bgColor="#000011"
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<PRE><P STYLE="color:white;fontsize=24;font-family='Comic Sans MS',Mistral" ><BLINK>AKTİF PENCERENİN RENGİNİ DEĞİŞTİRME
</BLINK></P>
<SCRIPT Language="JavaScript">
<!--
renkDeg(document)
//-->
</SCRIPT>
</PRE>
</BODY>