Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

String Nesnesine Ait Metotlar

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Aşağıdaki tabloda string nesnesi için geçerli olan metotlar sunulmaktadır:

Metot İşlevi
anchor İsimlendirilmiş bir anchor (çapa) hazırlar. Bu bilindiği gibi gerçekte bir hipermetin (hypertext) hedefidir.
big Metni büyük olarak oluşturur.
blink Metni yanar-söner hale getirir.
bold Metni kalın çizgili olarak oluşturur.
charArt Belirtilen bir pozisyondaki karakteri gönderir.
fixed Metni sabit-eğimli yazıtipi (font) şekline dönüştürür.
fontcolor Yazıtipi rengini atar.
fontsize Yazıtipi büyüklüğünü belirler
IndexOf(x,y) y nci karakterden aramaya başlayarak x karakterinin string nesnesi içinde ilk rastlandığı konumu gönderir.
italics Metni italik (eğik) biçime dönüştürür.
LastIndexOf(x,y) y nci karakterden aramaya başlayarak x karakterinin string nesnesi içinde son rastlandığı konumu gönderir.
link Bir hiperlink oluşturur.
small Metni küçük boyuta dönüştürür.
strike Metni üstü çizgili hale dönüştürür.
sub Metni alt indis şekline dönüştürür.
substring Bir stringin bir alt parçasını gönderir.
sup Metni bir üst indis haline getirir.
toLowerString Bir stringi küçük harfe dönüştürür.
toUpperString Bir stringi büyük harfe dönüştürür.
write Bir pencere ya da belgeye bir metin yazar.
writeln Bir pencere ya da belgeye bir metin yazar; metnin sonuna bir yeni satıra geçiş karakteri ekler.

 

Çeşitli string özellilk ve metotları: Örnek JavaScript kodu

<HTML>
<BODY bgColor="pink" text="darkblue">
<FONT FACE="Comic Sans MS">
<SCRIPT Language = "JavaScript">
var ad = "BERLİN ALEXANDER PLATZ"
document.write ("ad = ",ad,'<br>')
document.write ("ad.length = ",ad.length,'<br>')
document.write ("ad.bold() = ",ad.bold(),'<br>')
document.write ("ad.italics() = ",ad.italics(),'<br>')
document.write ("ad.charAt(11) = ",ad.charAt(11),'<br>')
document.write ("ad.toLowerCase() = ",ad.toLowerCase(),'<br>')
document.write ("ad.toUpperCase() = ",ad.toUpperCase(),'<br>')
</SCRIPT>
</FONT>
</BODY>
</HTML>