Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Switch ... case Yapısı

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir programda çok sayıda koşul kontrolü ve bunların sonucuna göre gerçekleştirilmesi gereken işlemler mevcutsa, if –else yapıları ile program akışının izlenmesinde güçlükler oluşabilir. Bu durumlar, genellikle, switch deyiminin kullanımının uygun olacağı durumlardır. Switch deyimi, tek bir ifadeyi kontrol ederek, ifadenin değerine göre, sınırsız sayıda çalışma yolu belirleme olanağı sağlayan bir deyimdir.

Switch sözcüğünden hemen sonra gelen ifade, parantezler içinde ve bir tam sayı ifade olmalıdır. Case sözcüklerini izleyen değerler de tam sayı sabit türünde olmalıdır.

Switch deyiminin çalışma prensibi basittir: Switch sözcüğünün yanındaki ifade hesaplanır; sonuç hangi case'i izleyen sabitle çakışıyorsa programın kontrolü o case'i izleyen kısma geçer. Bu case'den sonraki deyimler ise, bir kontrole tabi olmaksızın sonuna kadar çalıştırılır.

Case sabitlerinin hiçbiri ifade ile uyuşmuyorsa, programın akışı, default sözcüğünü izleyen kısma geçer (bu kısım mevcutsa). Default'un switch-case yapısı içinde en sonda olması şart değildir fakat iyi bir programlama stilidir.

İki case sabiti aynı değeri alamaz.

Switch-case yapısında, programın kontrolünün ifadenin değerine göre, case seçeneklerinden sadece birini icra edip bundan sonra switch-case yapısını terketmesi isteniyorsa, bu durumda her case seçeneğinin sonuna bir break komutu yerleştirilmelidir.

 

switch-case yapısı ile ilişkili örnek HTML-JavaScript kodu

<HTML>
<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
var a;
document.write("<H3>HOSOK TERE TURIZM SUNAR<H3>")
document.write("<H3>1.ORTA AVRUPA TURU<H3>")
document.write("<H3>2.AMERIKA TURU<H3>")
document.write("<H3>3.UZAK DOGU TURU<H3>")

a=window.prompt("SECIMINIZ...")

switch (parseInt(a))

{ 

case 1:
{
document.write("<H3>UCAK VIY(3) BUDAPES.(2) PRAG(2)<H3>");
document.write("<H3>4 * OTELLER O.K 1700$<H3>");
break;
}

case 2:
{
document.write("<H3>UCAK NEW YORK(4)(3) BOSTON.(2) LOS ANGELES(4)<H3>");
document.write("<H3>5 * OTELLER O.K 3700$<H3>");
break;
}

case 3:
{
document.write("<H3>UCAK BANG KONG(3) HONG KONG.(3) TOKYO(4)<H3>");
document.write("<H3>5 * OTELLER O.K 4000$<H3>");
break;
}

default:window.alert("SECIMINIZ HATALI...");

}
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
</BODY>
</HTML>

Yukarıdaki uygulamayı tarayıcınızda çalıştırdığınızda sizden seçim yapmanızı isteyecek bir pencereyle karşılaşacaksınız.

Listede yer alan bir değer girdiğinizde, o değere karşılık gelen bloğun görüntülendiğini göreceksiniz.