Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

Tek Boyutlu Diziler (One Dimensional Arrays)

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript dilinde de dizi (array) yapısı son derecede önemli ve faydalı bir veri yapısıdır. Önce dizi yapısının tanımını vererek başlayacağız:

 

Dizinin tanımı

Dizi, bilgisayar belleğinde aynı isim altında genellikle aynı tipten çok sayıda veriyi bir arada saklayan veri yapısıdır. Aşağıda, x adlı bir dizinin mantıksal görünümü verilmiştir:

Dizinin bir adı ve dizi içersindeki bir elemanın dizinin kaçıncı elemanı olduğunu belirten bir indisi (subscript, index) mevcuttur. Örneğin yukarıdaki x adlı dizi için x[3] ifadesi bu dizinin 3 numaralı elemanını yani 22 değerini göstermektedir. Dizinin indisi JavaScript dilinde daima köşeli parantez ile belirlenir:

JavaScript dilinde bir dizinin ilk elemanının indisi daima 0'dır; son elemanın indisi ise diziye ayrılan yer sayısının 1 eksiğine eşittir. Yukarıdaki x dizisinin 6 elemanı vardır; ilk elemanının indisi 0 ve son elemanının indisi de 5'tir.