Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 301 Ders Programı

while Deyimi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

While deyiminin yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

while(ifade) Deyim;

veya

while(ifade)
{ Deyim1;
Deyim2;
...
Deyim_n;
}

while deyiminin çalışma biçimi aşağıdaki gibidir:

Önce ifade hesaplanır. İfade doğru ise deyim çalıştırılır. Deyim çalıştırıldıktan sonra, programın kontrolü while deyiminin başına geçer ve işlem tekrarlanır yani ifade yeniden hesaplanarak sonucuna göre işlem yapılır. Bu işlem, ifade yanlış (false) olana kadar sürer. Bu durumda program deyimi izleyen noktaya gider.

İfadenin değeri doğru (true) olduğu sürece while bir sonsuz döngü (infinite loop) oluşturur.

Deyim yerinde genellikle bir deyimler grubu da bulunabilir; bu durumda while yapısının, deyimler grubunu gövde içine almak için gerekli olan, {} sembolleri kullanılmış olan ikinci şekli söz konusu olacaktır. İkinci şekli de benzer biçimde çalışır; ifade tekrar tekrar hesaplanır; ifadenin değeri doğru olduğu sürece bir sonsuz döngü oluşur ve bunun her adımında Deyim1,Deyim2,..Deyim_n ile belirtilen deyimler grubu yeniden çalıştırılır.

While çevrim yapısı ile çevrim içindeki deyim grubu ya da işlem grubunun, kontrol edilen bir koşula bağlı olarak tekrarlanabilmesi olanağı mevcuttur. Böylece, işlemlerin ne kadar tekrarlanacağının önceden belli olmadığı, ancak bir değişken ya da ifadenin değerinin kontrol edilmesiyle akışa karar verilen uygulamalarda bu çevrim yapısını kullanmak uygun olacaktır.

 

Örnek uygulama:

Aşağıdaki JavaScript uygulamasında, bilgisayara girilen pozitif sayıların miktarı ve toplamı bulunmakta ve program negatif bir sayı girişi ile durdurulmaktadır:

<html>
<head>
</head>
<body text="blue" bgcolor="pink">
<SCRIPT LANGUAGE="javaSCRIPT">
var say,sayac,toplam;
say=window.prompt("BIR TAM SAYI GIRINIZ ISLEMLERI DURDURMAK ICIN NEGATIF BIR TAM SAYI GIRINIZ","0");
say=parseFloat(say);
sayac=0;
toplam=0;
while(say>0)
{
sayac++;
toplam+=say;
say=window.prompt("BIR TAM SAYI GIRINIZ... ","0");
say=parseFloat(say);
}
document.write("<H3 >GIRDIGINIZ POZITIF SAYILARIN MIKTARI="+sayac+"</H3>");
document.write("<H3 >GIRDIGINIZ POZITIF SAYILARIN TOPLAMI="+toplam+"</H3>");
</SCRIPT>
</body>
</html>

Uygulamayı çalıştırdığınızda program sizden negatif sayı girene kadar pozitif sayı girmenizi isteyecektir. Sırasıyla 5,9,11 değerlerini girip son olarak -1 değerini girip programı sonlandıralım. Bu durumda ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.