Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 401 Ders Programı

İstemci - Sunucu (Client - Server) Mimarisi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

İstemci - sunucu mimarisi, ağ içindeki her bilgisayar ya da işlemin (process); ya istemci (client) ya da sunucu (server) olduğu mimaridir.

İstemci - sunucu mimarisinde 3 önemli bileşen mevcuttur:

 • İstemciler
 • Sunucular
 • Haberleşme ağları

 

İstemciler (clients)

İstemciler, bilgisayarlar üzerinde çalıştırılan uygulamalardır. İstemciler, sunuculardan aşağıdaki konularda istemde bulunabilirler:

 • Dosyalar
 • Cihazlar
 • İşlemci gücü

Örneğin, en çok kullanılan istemcilerden biri e-posta istemcisidir. Size elektronik mektup gönderme ve alma olanağı sağlar.

 

Sunucular

Sunucular, ağ (network) kaynaklarını yöneten bilgisayarlardır. Fonksiyonlarına göre aşağıdaki isimleri alırlar:

 • Dosya sunucuları
 • Yazıcı sunucuları
 • Ağ sunucuları

Örnek: Veritabanı sunucusu (database server): Veritabanı sorgularını işleyen bir bilgisayar sistemidir.

Haberleşme ağları istemci ve sunucuları birbirine bağlayan iletişim devreleridir.

 

İstemci - sunucu hesaplama paradigması

İstemci sunucu mimarisinin temel amacı, hesaplama kaynaklarının global olarak en iyi biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu mimari içinde,

 • İşlemler, sunucu üzerinde ya da istemci üzerinde yer alabilirler.
 • Sunucular, veriyi depolamak ve korumak, istemcilerden gelen talepleri (request) işlemek gibi işlevleri üstlenirler.
 • İstemciler, taleplerde bulunurlar, ayrıca masaüstü ortamında veriyi biçimlendirirler.

 

Uygulama fonksiyonları

Yazılım uygulama fonksiyonları, üç farklı kısma ayrılabilir:

 • Veri yönetimi
 • Uygulama mantığı
 • Sunum

 

Middleware (Orta Katman)

İki ayrı uygulamayı birbirine bağlayan özel tipteki yazılımlara orta katman adı verilir. Örneğin, bir veritabanı sistemini bir web sunucuya bağlayan yazılım bir orta katman ürünüdür.

 

Sunucu tipleri

Bir istemci - sunucu mimarisine sahip ağda bulunabilecek sunucuların türleri aşağıda listelenmiştir:

 • Uygulama
 • Ses/görüntü
 • Sohbet
 • Faks
 • FTP
 • Groupware
 • IRC
 • List
 • E-posta
 • News
 • Proxy (vekil sunucu)
 • Telnet
 • Web
 • Z39.50