Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 401 Ders Programı

Node.js İçinde Modül Tanımlama ve Kullanma

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Node.js içinde de diğer dillerde olduğu gibi başka bir dosya içinde tanımlanmış olan fonksiyonları başka bir dosyadan çağırmak mümkündür. Şimdi basit bir örnekle bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatacağız.

node_modules/test yolunu oluşturun. Bunu gerçekleştirmek için node.js'in yüklenmiş olduğu bin dizininin altında önce node_modules dizinini onun altında da test dizinini oluşturun. Bunu, mkdir komutları ile gerçekleştirebileceğinizi biliyorsunuz.

test dizini içine index.js'i aşağıdaki içerikle yerleştiriniz:

module.exports = {
  prof: function(ad) {
    console.log("Prof.Dr. " + ad);
  },
  doc: function(ad) {
    console.log("Doç.Dr., " + ad);
  }
};


Şimdi proje dizinine ygt.js adında bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kodu yazın.

var unvan = require('test');

unvan.prof("Ahmet Okan.");
unvan.doc("Selin Caner");

Şimdi

node ygt.js 

komutuyla kodu çalıştırın.

Yukarıdaki çıktıyı elde edeceksiniz. Burada kolayca gördüğünüz gibi index.js içindeki fonksiyonlar, ygt.js dosyası içinden çağrılmıştır. Her iki dosya da farklı dizinler içindedir.

 

İkinci örnek

Bu bölümde de bir dairenin alanı ve çevresini hesaplayan fonksiyonları içeren bir modül oluşturarak bunu başka bir dosya içinden çağıracağız. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

Proje dizini içinde iken aşağıdaki kodu daire.js adı ile oluşturunuz ve saklayınız:

var daire = require('ara');
console.log('YARICAPI 5 OLAN DAIRENIN ALANI . ..'
      + daire.alan(5));
console.log('YARICAPI 5 OLAN DAIRENIN CEVRESI. ..'
      + daire.cevre(5));

Şimdi proje dizinindeyken mkdir ile bunun altında node_modules dizinini oluşturun. cd node_modules komutu içine girerek mkdir ara komutuyla ara alt dizinini oluşturun. Bu dizindeyken nano ara.js komutu ile aşağıdaki kodu girin:

var PI = Math.PI;
exports.alan = function (r) {
 return PI * r * r;
};

exports.cevre = function (r) {
 return 2 * PI * r;
};

bin dizinine geçerek node daire.js komutunu girin:     

Yukarıdaki sonucu elde edeceksiniz.