Web Programlama

Web Programlama

DERS PROGRAMI
Web Programlama 401 Ders Programı

Node.js'te Buffer Oluşturma

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Buffer oluşturmak için çeşitli yöntemler mevcuttur.

 

new Buffer(n)

new Buffer(n) ifadesi, n adet sekizliden oluşan bir yeni buffer oluşturur. Burada n, sayı türündedir.

 

Argümanlar

Ad Anlamı Tipi
n Buffer'ın boyutu Sayı (number)

 

Örnek

> var tampon=new Buffer(12);
undefined
>

 

new Buffer(dizi)

new Buffer() fonksiyonu, bir sekizli dizisi kullanarak yeni bir buffer oluşturur.

 

Argümanlar

Ad Anlamı Tipi
Dizi Verilen bir dizi Dizi

 

Örnek

> var tamp = new Buffer([4,15,89,56,34,13]);
undefined
> console.log(tamp);
<Buffer 04 0f 59 38 22 0d>
undefined
>

Verilerin on altılık (hexadecimal) olarak listelendiğine dikkat edin. On altılık veri, aslında ikili sistemde (binary) veridir. Hatırlatma yaparsak, on altılık bir veri, ikilik sisteme doğrudan on altılık karakterlerin, ikilik karşılıklarını yerleştirerek dönüştürülür:

Onluk On altılık (Hexadecimal) Onluk On altılık
0 0 8 8
1 1 9 9
2 2 10 A
3 3 11 B
4 4 12 C
5 5 13 D
6 6 14 E
7 7 15 F

(5AE)16=(010110101110)2

 

new Buffer(string, [kodlama])

new Buffer(string,[kodlama]) fonksiyonu, verilen bir stringi içeren yeni bir buffer oluşturmak için kullanılır.

 

Argümanlar

Ad Anlamı Zorunlu / İsteğe bağlı Tipi
String Verilen string Zorunlu String
Kodlama Kullanılan kodlama yöntemi UTF8 öntanımlıdır. İsteğe bağlı String

 

Örnek

> var kod=new Buffer("Turkcell Gelecegi Yazanlar");
undefined
> console.log(kod);
<Buffer 54 75 72 6b 63 65 6c 6c 20 47 65 6c 65 63 65 67 69 20 59 61 7a 61 6e 6c 61 72>
undefined
>

 

Buffer.isEncoding (kodlama) fonksiyonu

isEncoding() metodu, bir kodlama zincirinin geçerli bir kodlama tipinde olup olmadığını kontrol eder.

 

Argümanlar

Ad Anlamı Tipi
Kodlama Kodlama Tipi String

 

Örnek

> console.log(Buffer.isEncoding('utf8'));
true
undefined
> console.log(Buffer.isEncoding('ascii'));
true
undefined
> console.log(Buffer.isEncoding('binary'));
true
undefined
> console.log(Buffer.isEncoding('base64'));
true
undefined
> console.log(Buffer.isEncoding('base32'));
false
undefined