Robotik ve Kodlama

Arduino

Düğme Kullanımı

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Kullanıcıyla etkileşim halinde olan birçok projede düğme kullanılmaktadır. Düğme, arasında az bir boşluk bulunan iki tel gibi düşünülebilir. Kullanıcı düğmeye bastığında bu boşluk kapanır ve düğme iletken duruma geçer, üzerinden akım akar. Kullanıcı düğmedan elini çektiğinde devrenin eski konumuna dönmesi için, pull up ve pull down denilen direnç bağlantıları kullanılır. Pull up ve pull down direnç ismi değil, dirençlerin bağlanma şeklidir. Genellikle 10K ohm direnç kullanılır.

Pull Down Direnç: Düğmeye basıldığında gerilim kaynağıyla Arduino'nun girişi kısa devre olur. Elinizi düğmeden çektiğinizde hat üzerinde hâlâ enerji kalır. Bu enerji düğmeye basılmadığı durumunda bile Arduino'nun düğmeye basılmış gibi davranmasına neden olur. Bu enerjinin yok edilmesi için hat genellikle 10K ohm'luk bir direnç ile toprağa bağlanır. Bu dirence pull down direnç denir.

Pull Up Direnç: Düğmeye basılmadığı durumlarda Arduino'nun giriş pini 5 volt düzeyindedir. Düğmeye basıldığında akım, Arduino'nun giriş pini yerine doğrudan toprağa ulaşmaktadır. Böylece pull-down direnç sistemini tam tersi çalışmaktadır. Arduino düğmeye basıldığında 0, düğmeye basılmadığında 1 değerini görmektedir. Pull-up direnci kullanma amacımız ise, düğmeye basıldığında toprak ve besleme hattının direkt olarak kısa devre olmasını engellemektir. Pull-down dirençte olduğu gibi pull-up dirençlerde genellikle 10K ohm olur.

Düğmelerin Arduino'ya nasıl bağlanacağını öğrendik. Resimde breadboard (Eskiden elektronikçiler buna gofret derlerdi) üzerine düğme ve LED devresi kurulmuştur. Siz de resimdeki devreyi kurabilirsiniz.

Bu uygulamayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

 • 1 x Arduino
 • 1 x düğme
 • 1 x 10K ohm direnç
 • 1 x LED
 • 1 x 220 ohm direnç
 • 1 x breadboard (gofret)

Bu devredeki düğmenin amacı LED'i kontrol etmek olacaktır. Kullanıcı düğmeye bastığında LED yanıyorsa sönecek, sönük ise de yanacaktır. Burada bilmemiz gereken bir diğer nokta ARK olaylarıdır. Düğmeye basıldığı anda oluşan atlamalardan dolayı Arduino çok kısa zamanda yüzlerce kere düğmeye basıldığını sanmaktadır. Bu istenmeyen durumdan kurtulmak için basıldığı anda Arduino'yu biraz bekleteceğiz (delay fonksiyonu ile). Böylece devremiz, düğmeye basıldığında oluşan istenmeyen dalgalanmalardan korunmuş olacaktır. Delay fonksiyonuna yazılan bekleme zamanı insanın fark edemeyeceği kadar kısa bir süredir.

Düğmeye her basıldığında yeni bir işlem yapılmasını istiyoruz. Bunu sağlamak için düğmeye basıldığında yapılması gereken işlem yapıldıktan sonra, kişinin düğmeden elini çekmesi beklenmelidir. Eğer bunu yapmazsak kişi, düğmeye bastığında LED'i sürekli yanıp sönecektir. Bu işlem o kadar hızlı olacaktır ki insan gözü bunu algılayamaz.

Düğmenin durumu digitalRead fonksiyonu ile kontrol edilecektir. Okunan düğme değeri 'dugmeDurumu' değişkenine yüklenecektir. Eğer düğmeye basılmışsa LED'in durumunu değiştireceğiz. LED'in düğmeye her basıldığında konumunun değişmesi için, LED durumu bir değişkene atanır ve LED'in eski durumuna göre LED farklı konuma getirilir.

 

Arduino kodu

const int Dugme = 6; /* düğmenin bağlı olduğu pin */
const int LED = 5; /* LEDin bağlı olduğu pin */

int dugmeDurumu = 0; /* düğmenin durumu */ 
int LEDDurumu = 0; /* birinci yöntem için LED durumu */

void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT); /* LED pini çıkış olarak ayarlandı */
 pinMode(Dugme, INPUT); /* düğme pini giriş olarak ayarlandı */
}

void loop(){
 dugmeDurumu = digitalRead(Dugme); /* düğmenin durumu okundu ve değişkene aktarıldı */
 if(dugmeDurumu == HIGH) { /* düğmeye basılmış ise */  
  delay(10); /* dalgalanmalar için biraz bekleyelim */
  if(LEDDurumu == 0){ /* LED yanmıyorsa */
   digitalWrite(LED, HIGH); /* LEDi yak */
   LEDDurumu = 1;
  }else { /* LED yanıyorsa */
   digitalWrite(LED, LOW); /* LEDi sondur */
   LEDDurumu = 0; 
  }
    
  while(dugmeDurumu == HIGH){ /* düğmeye basili olduğu surece bekle */
   dugmeDurumu = digitalRead(Dugme); /* düğmenin durumunu kontrol et */
  }
  delay(10); /* dalgalanmalar için biraz bekleyelim */
 } 
}