Robotik ve Kodlama

Arduino

Arduino ile Web Tarayıcı Yapımı

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Ethernet modülünün internete başarıyla bağlanıp bağlanmadığını anlamak için bu uygulamada Arduino ile internet sitelerine bağlanmaya çalışacağız. Bağlandığımız sitenin HTML kodlarını seri monitöre yazdıracağız. Böylece Arduino ile basit bir web tarayıcı yapmış olacağız.

Uygulamada daha önceden yüklediğimiz "ethercard-master" kütüphanesini kullanacağız. Ethernet Shield kullanacak Arduino geliştiricileri, Shield'i doğrudan Arduino üzerine takarak, devre kurulumunu tamamlayabilir. Enc28j60 ethernet modülünü kullanacaklar için kurulması gereken devre, aşağıdaki devre şamasında gösterilmiştir.

Devre kurulumunu gerçekleştirdiğimize göre aşağıdaki Arduino kodunu yükleyelim ve serial monitörü açalım.

#include <EtherCard.h>


static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; 
/* Ethernet ağında tek olması gereke MAC adresi */

byte Ethernet::buffer[700];
static uint32_t timer;

const char website[] PROGMEM = "www.google.com";
/* bağlantı kurulacak internet sitesi */

// called when the client request is complete
static void my_callback (byte status, word off, word len) {
 Serial.println(">>>");
 Ethernet::buffer[off+300] = 0;
 Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off);
 Serial.println("...");
}

void setup () {
 Serial.begin(57600);
 Serial.println(F("\n[web browser]"));

 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) 
  Serial.println(F("Ethernet baglanti hatasi"));
 if (!ether.dhcpSetup())
  Serial.println(F("DHCP hatasi"));

 ether.printIp("IP: ", ether.myip);
 ether.printIp("GW: ", ether.gwip); 
 ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); 

 if (!ether.dnsLookup(website))
  Serial.println("DNS failed");
  
 ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
}

void loop () {
 ether.packetLoop(ether.packetReceive());
 
 if (millis() > timer) {
  timer = millis() + 5000;
  Serial.println();
  Serial.print("Baglanti kuruluyor");
  ether.browseUrl(PSTR(""), "", website, my_callback);
 }
}

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, eğer tüm ayarlar ve devre kurulumu doğruysa, Arduino’nun belirtilen internet sitesine bağlanması ve bu site ile ilgili bilgileri ekrana yazdırması gerekmektedir. Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra sitenin HTML kodları da serial monitörde görünecektir.

Seri haberleşmenin daha hızlı gerçekleşmesi için Baud Rate 57600 olarak belirlenmiştir. Serial monitörde mesajların doğru görülmesi için serial monitor penceresinin sağ altından baud rate ayarını yapmayı unutmayınız.

"mymac" değişkenine yazılacak MAC adresi, orijinal ethernet modülleri üzerinde yapıştırma şeklinde yazmaktadır. Eğer böyle bir yapıştırma bulunmuyorsa, kodda belirtilen MAC adresi denenebilir. Setup fonksiyonu içinde, modülün belirtilen MAC adresi ile ağa bağlanıp bağlanamadığı kontrol edilmiştir. Eğer bağlantı hatasız gerçekleştirildiyse, Arduino'nun ağdan aldığı IP adresi ekrana yazdırılmıştır.

Loop fonksiyonu içinde belirtilen internet sitesine bağlanma komutları bulunmaktadır. Arduino beş saniyede bir belirtilen internet sitesine tekrar bağlanmaktadır. Bunu sağlamak için daha önceden öğrendiğimiz millis fonksiyonu kullanılmıştır.

Eğer Arduino'nuz hatasız bir şekilde internete bağlandıysa, artık Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) projelerini gerçekleştirebilirsiniz.