Kendi Metodunu Yazmak

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Bir metot şu şekilde tanımlanır:

tip metotismi( parametrelistesi )

{

yapılacak işler;

}

tip: Metodun geriye döndüreceği değerin tipidir. Metot geriye değer döndürmüyorsa buraya void yazılır.

metotismi: Metoda verilen isimdir. Metot yazıldıktan sonra bu isimle çağrılacaktır.

parametrelistesi: Gerekli hesaplamaların yapılması için metot içine dışarıdan verilebilecek değerlerdir.

Bir metot, geriye değer döndürme ve parametre alma durumuna göre dört farklı şekilde tanımlanabilir:

Metot tanımlama çeşitleri

İlk olarak, verilen bir sayının karesini alan, yani o sayıyı kendisi ile çarpan bir metot oluşturalım. Metodun adı KareAl, geriye döndüreceği veri tipi int ve alacağı parametre veri tipi de int olsun:

 

int KareAl(int sayi)
{
    int sonuc;
    sonuc=sayi*sayi;
    return sonuc;
}

 

Örnekte görüldüğü gibi, önce fonksiyonun geriye döndüreceği veri tipi belirtilir (int). Daha sonra, metoda isim verilir (KareAl). Parantezler içinde, metodun içine gönderilecek parametrenin veri tipi ve ismi belirtilir (int sayi).

Metot içinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra, geriye değer döndürebilmek için return ifadesi kullanılır. Eğer return ifadesi yazılmazsa veya metodun içindeki akış mantığı, bu ifadenin her durumda çalışmayacağı bir şekilde yazılırsa (örneğin bir if bloğu içine yazıldığında, koşulun gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna bağlı olarak, return ifadesi çalışmayabilir) uygulama hata verir ve derlenmez. return ifadesi metodun çalışmasını durdurur ve sağındaki değeri geriye döndürür.

Geriye değer döndürmeyen bir metot ise şu şekilde yazılabilir:

 

void Temizle()
{
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    comboBox1.Items.Clear();
}

 

Yukarıda kullanılan Clear() metodu, kullanıldığı kontrollerin içerisinde bulunan değerlerin temizlenmesi işlemini gerçekleştirir.

İlk olarak, metodun bir değer döndürmediğini belirtmek için void metodu kullanılır. Sonra bu yeni metoda isim verilir, bkz. Temizle. Daha sonra, parantezler içine parametreler yazılır (Bu örnekte metodun parametreye ihtiyacı yoktur.)