.NET Framework, yazılımcıların uygulama geliştirirken kullanabileceği derleyicileri ve birçok sınıf, metot gibi yapıyı içinde barındıran bir platformdur. Windows uygulamaları ile Windows işletim sistemi arasında bir nevi katman görevi görür. Microsoft, işletim sistemlerinin geliştirilmesinde de kullandığı bu yapıyı, esas olarak farklı geliştirme ortamları ve bu ortamlar için ayrı işler yapılmasının önüne geçmek için geliştirmiştir. Bu sayede yazılımcılar ister masaüstü, ister mobil, ister web uygulaması geliştirsin; .NET Framework ile geliştirme yapıyorsa, aynı metotlarla ve sınıflarla karşılaşır ve uygulamaları tüm bu ortamlar için çok benzer bir biçimde geliştirebilir.

.NET Framework ile geliştirilen uygulamalara Managed Applications (Yönetilebilr Uygulamalar) denilir. Bu çatı kullanılmadan geliştirilmiş olan uygulamalar ise Unmanaged Applications (Yönetilemeyen Uygulamalar) olarak adlandırılır. Yönetilemeyen uygulamaların, geliştirici açısından en büyük dezavantajı, bellek yönetimi işleminin elle yapılması gerektiğidir. Yönetilebilir uygulamalarda ise bu işlem, .NET tarafından Garbage Collector gibi mekanizmalar ile yürütülerek, otomatik olarak gerçekleştilir.

Bugün her ne kadar Visual Studio ya da .NET Framework denildiğinde akla ilk olarak C# programlama dili gelse de C++, J#, F# ve VB.NET gibi farklı programlama dilleri kullanarak da .NET uygulamaları geliştirilebilir. Ancak; resmi bir ifade olmasa da Microsoft, .NET Framework ile uygulama geliştirmek isteyenleri C# programlama diline yönlendirmektedir.

.NET Framework'te iki önemli ana öğe bulunur. Bunlar CLR ve .NET kütüphanesidir. CLR (Common Language Runtime) ortak çalışma  zamanı, geliştirilen programların çalışmasını yönetir. .NET sınıf kütüphanesiyse birçok işlevi içinde bulunduran ve sınıf sistemine göre kategorize edilmiş bir kütüphanedir. C# sürümü ile .NET Framework sürümleri farklılık gösterir. Mevcut güncel sürümler C# 6.0 ve .NET Framework 4.5'tir ve Visual Studio 2015 ile birlikte öntanımlı olarak bu sürümler kullanılmaktadır.