Tanımlandıkları Yerlere Göre Değişken Türleri

Lisans: Creative Commons 11.12.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Atalay Keleştemur

Değişkenler tanımladıkları yerlere göre global ve local olmak üzere ikiye ayrılır. Global değişkenlere uygulama içinde farklı yerlerden erişmek mümkünken, local değişkenler belli bir fonsiyon, sınıf ya da form içinden erişilebilir.

Değişkenleri local olarak tanımlamak için doğrudan

degiskenTipi degiskenAdi;

şeklinde tanımlama yapılır. Örneğin:

int birinciSayi;

Bu değişkenler doğrudan bir fonksiyon içinde tanımlanabilir. 

Örneğin:

private void button1_Click(object sender
 EventArgs e)

{
   int i = 0;
   i = i + 1; // i++ şeklinde de yazılabilir.
}

Bir değişkeni global olarak tanımlamak için iki farklı yöntem uygulanmaktadır.

Tanımlanan değişkenin, sadece aktif formda geçerli olması için, form içindeki

public class FormAdi

içerisinde, değişken tanımlaması yapılır. Örneğin:

int i = 0; // değişken, button1_Click metodu içinde değil, doğrudan Form1 sınıfının altında tanımlandı.

private void button1_Click(object sender
 EventArgs e)

{
   i = 1 + 1; // i++ şeklinde de yazılabilir.
}

Değişkenin, tüm proje içinde geçerli olması içinse, şu şekilde bir tanımlama yapılması gerekir:

public static degiskenTipi degiskenAdi 

Public olarak tanımlanan değişkenler, diğer formlar içinde kullanılabilir. Ancak; bir başka form içinde tanımlanmış ve değişiklik yapılmış bir değişkeni kullanabilmek içinse public static olarak tanımlama yapmak gerekir.

Bir başka formdan, farklı bir formdaki global değişkene erişmek için FormAdi.DegiskenAdi şeklinde bir atama yapılır.