Temel Linux

Temel Linux

Alias Kullanımı

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Muhammed Burak Şentürk

Eğitimin bu aşamasında Linux kabuk terminali kullanmada kolaylık sağlayan alias kavramını anlatılıyor.

Alias Nedir?
Alias, takma ad demektir. Linux terminal ortamında uzun komutları, parametreleri ve argümanları beraber kullandığımız durumlar olabilir. Sık kullandığımız komutları tekrar tekrar yazmak yerine, onlara kısa adlar vererek kullanmak için alias’tan faydalanırız.

Şimdi alias komutunu kullanarak tanımlı kısa adları görüntüleyelim:

Bu ekranda, sistemde kayıtlı takma adları görüntülenmektedir. Tanımlamalara göre, bu terminal ortamında her seferinde “ls -alF” yazmak yerine sadece “ll” yazmak yeterlidir.


Alias Tanımlamak
Terminal ortamında yeni bir alias tanımlamak için alias kisaad=‘komut --parametre arg’ komutunu kullanırız. Örneğin, apt-get update komutuna “guncelle” takma adını tanımlayarak çalıştırmak için şu komutu kullanırız:

alias guncelle=’apt-get update’

Bu işlemden sonra terminalde guncelle yazarak her seferinde apt-get update komutunun çalışmasını sağlayabiliriz.


Alias Tanımını İptal Etmek
Tanımlı bir alias tanımını iptal etmek için kullancağımız komut unalias komutudur. Örneğin, yukarıdaki guncelle alias tanımını kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanırız:

unalias guncelle


Alias’ları Kalıcı Hale Getirmek

Yukarıdaki komutları kullanarak tanımladığımız alias’lar, aktif oturum boyunca aktif olacak, ancak sistem yeniden başlatıldığında aktif olmayacaktır. Bu değişkenlerin kalıcı olmasını sağlamak için her sistem açılışında yeniden tanımlanmasını sağlamamız gerekir. Kalıcı olmasını istediğimiz alias tanımlarını aşağıdaki komutla düzenlediğimiz dosyaya eklemeliyiz:

cat ~/.bashrc