Temel Network

Temel Network

Classles IP Address

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Hasan Alperen Selçuk

Şimdiye kadarki bütün çalışmalarımızı classfull yaptık. Bu şu anlama gelmektedir; bir IP’de çalışacağımız zaman onun class’i neyse subnet maskını da ona göre belirledik. Classless adreslerde ise subnet mask sınıftan bağımsızdır. Şöyle ki 10.x.x.x gibi bir ip adresine istendiğinde 255.255.255.0 gibi bir subnet mask verilebilir ve Classless olan sistemlerde bunu algılarlar.

Şimdi daha somut örneklerle alt ağlara bölme alıştırmalarına devam edelim. Network için en önemli konu IP’dir ve bunları bölmek ve yönetmek, istenilen özelliklerdir.

Örnek: Müdürünüz size 10.100.100.0/24 IP’sini aşağıdaki departmanlara uygun dağıtmanız gerektiğini söyledi. İlk departmanda 50host, ikincisinde 20host, üçüncüsünde ise 10host bulunması gerektiğini bildirmiş. Broadcast IP’lerini de bularak çözümünü yapalım.

Bir alt ağa 50 host verebilmek için 2n-2>= 50 olacak şekilde olmalıdır. Burada n=6 olması gerekmektedir. İlk networkümüz 64’lük bir parçadan oluşacaktır. n burada host bitimiz olduğu için ve IP C class olduğundan 8 tane 0'dan 6 tane 0 çıkarırsak network bitimiz yani 1’lerin sayısı 2 olacaktır. İlk networkümüzün subneti de /26 olacak. 

network 1 = 10.100.100.0/26

20 hostluk bir network için 2n-2 >= 20 burada n sayımız 5 olacaktır. İkinci networkümüz ise 32’lik bir parçadan oluşacaktır. Subnet ise 8-5'ten 3 tane network bitimizden oluşacak. Subnetimiz de /27 olacak. İlk network e 10.100.100.0/26 yani 64’lük bir parça verdiğimizden ikinci networkümüz 64’den başlayacak.

network2 = 10.100.100.64/27

10 hostluk bir network için 2n-2>= 10 burada n sayımız 4 olacaktır. 16’lık bir parça gerekmektedir. Subnet 8-4’ten 4 tane network bitimizden oluşacak. Subnet /28 . ikinci network 10.100.100.64/27 yani 32’lik bir parça verildiğinden üçüncü network

network3 = 10.100.100.96/28


Örnek: Sağ üst köşede bulunan networkleri uygun yerlere yerleştirelim.

RouterA’ya bağlı 7 host bulunacak. Burada küçük bir detay göze çarpıyor genelde, CCNA sınavlarında da bu şekilde şaşırtmaca sorabilirler. 2n-2 bizim host sayımızdı bu kuralı asla unutmayacağız yani 7 host görüp, 8’lik alt ağa bölersek yanlış yapmış oluruz. Çünkü tekrar hatırlatalım hatırlatalım “network IP’si ve broadcast İP’si kullanılamaz”.

Bu durumda routerA’ya bağlı alt ağımız 16‘lık parça olmak zorunda. n = 4 olduğundan en az 4 tane “0” yani host bitimiz olacak bu durumda hali hazırda /24 olan network için /28’lik bir para ayıracağız.

RouterB’ye bağlı 90 host için 128’lik bir parça ayırmamız gerekiyor. 27-2 = 120 n=7 olduğundan 7 tane “0” yani host bitimiz olacak. /24 networkümüz için ayıracağımız parça /25 olacak bu durumda.

RouterC’ye bağlı 23 host için en küçük 32’lik bir parça gerekiyor. 27-2 = 30 n=5 olduğundan 5 tane “0” yani host bitimiz olacak. /24 networkümüz için ayıracağımız parça /27 olacak bu durumda. Bu örnek üzerinden anlatacağımız yeni konuya gireceğiz, gateway kavramını anlatacağız.