Usergrid

DERS PROGRAMI
Usergrid 201 Ders Programı

iOS ile Yönetici (Admin) Girişi

Lisans: Creative Commons 26.11.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler: Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bu işlemi yapmak için SDK metodu şu şekilde olacak:

[cpp](ApigeeClientResponse *)apiRequest: (NSString *)url operation:(NSString *)op data:(NSString *)opData[/cpp]

Daha geniş bir örnekle konuyu daha derinlemesine inceleyelim. 

[cpp]//AppDelegate intancenın oluşturulması
AppDelegate *appDelegate = (AppDelegate *)[[UIApplication sharedApplication] delegate];
NSString *url = @"https://mobildb.turkcell.com.tr/management/token"; NSString *op = @"POST"; NSString *username; NSString *password;
//isteğin temelini oluşturma
NSString *options = [NSString stringWithFormat:@"%@%@%@%@%@", @"{\"username\":\"", username, @"\",\"password\":\"", password, @"\",\"grant_type\":\"password\"}"]; ApigeeClientResponse *response = [appDelegate.dataClient apiRequest:url operation:op data:options];
 @try 
  { NSLog(@"%@",response.response); } 
 @catch (NSException * e) 
  { NSLog(@"false"); }[/cpp]

Sistem tarafından dönen cevap ise şu şekilde olacak:

[cpp]{
  "access_token" = "YWMtx2aSdtrwEeOAsG_KkyBJVSDC45fsr5xNF5f9aUf-nk7saByvfij39vVb2pA";
  "expires_in" = 604800;
  passwordChanged = 1380058452528;
  user =   {
    activated = 1;
    adminUser = 1;
    applicationId = "00000000-0000-0000-0000-000000000001";
    confirmed = 1;
    disabled = 0;
    displayEmailAddress = "someUser <someUser@yourcompany.com>";
    email = "someUser@yourcompany.com";
    htmldisplayEmailAddress = "someUser <someUser@yourcompany.com>";
    name = someUser;
    organizations =     {
      someOrg =       {
        applications =         {
          "someOrg/someApp" = "b9f298c0-3797-11e3-badf-87e30cd375d2";
          "someOrg/someOtherApp" = "5d554790-ed76-11e2-a437-f51d403a7ce2";
        };
        name = someOrg;
        properties =         {
        };
        users =         {
          someUser =           {
            activated = 1;
            adminUser = 1;
            applicationId = "00000000-0000-0000-0000-000000000001";
            confirmed = 1;
            disabled = 0;
            displayEmailAddress = "someUser ";
            email = "someUser@yourcompany.com";
            htmldisplayEmailAddress = "someUser <someUser@yourcompany.com>";
            name = someUser;
            properties =             {
              passwordPolicyId = 15;
            };
            username = someUser;
            uuid = "s87fm423-a166-11e2-a7f7-02e81sid9fr3";
          };
        };
        uuid = "s87fm423-a166-11e2-a7f7-02e81sid9fr3";
      };
    };
    properties =     {
      passwordPolicyId = 15;
    };
    username = someUser;
    uuid = "f25sdfr3w-a166-11e2-a7f7-02e81adcf3d0";
  };
} [/cpp]

Buradaki cevabımız bizim örneğimize dönen cevaptır, siz kendi uygulamanızda kendi kullanıcınızla bezer ama farklı bir cevap alacaksınız.