Veri Bilimi

Veri Bilimi Proje Döngüsü

CRISP-DM adımlarından biri olan "kullanıma sokma" adımı ele alınıyor.