iOS 102 Başlangıç seviyesi derslerde iOS (Swift) uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

iOS(Swift) Eğitimlerine Başlarken

Swift ilk olarak, 2 Haziran 2014’de apple tarafından düzenlenen WWDC konferansında duyurulmuştur. Yazılım kolaylığı yönülye Objective-C’e güzel bir alternatif olmuştur. Apple her ne kadar objective-c ve swifte destek verse de zamanla objective-c'den desteğini çekeceği düşünülmektedir. 

Daha fazla...

Swift Dilinin Temel Özellikleri

Swift dili, daha önce de belirtildiği gibi, iOS ve OS X uygulamaları geliştirmek için oluşturulmuş yeni bir programlama dilidir. Bununla beraber, doğal olarak, C ve Objective-C ile pek çok benzer yanı mevcuttur. Örneğin C ve Objective-C’deki veri tipleri Swift’te de mevcuttur:

  • Int: Tam sayı
  • Double: Ondalık ve üstel sayı
  • Float: Ondalık ve üstel sayı
  • Bool: Mantıksal değer (true - doğru, false - yanlış)
  • String: Karakter zinciri

Ayrıca Array ve Dictionary gibi iki ayrı koleksiyon yapısı da Swift’in bileşenleridir.

Daha fazla...

Bit Düzeyinde İşlem Gören Operatörler

 

BİT DÜZEYİNDE İŞLEM GÖREN OPERATÖRLER

Swift’te,bit düzeyindeki (bitwise) operatörler C’den aynen alınmıştır. Bu tür operatörler yardımı ile bir veri yapısı içindeki belirli bitler’e erişmek ve farklı veriler arasında bit’ler mertebesinde karşılaştırmalar yapmak mümkün olmaktadır. Bu operatörler aşağıdaki tabloda listelendiği gibidir:

 

 

Daha fazla...

Kontrol Komutları (Control Statements)

 

 

KONTROL AKIŞI

Kontrol yapıları bir anlamda, programlama denilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlayan yapılardır.

Diğer bilgisayar dillerinde olduğu gibi, Swift dilinde de, kontrol yapıları dilin en önemli parçasını oluşturur. Başka bir deyişle, kontrol yapıları olmasa idi, bilgisayar programları,

sadece bilgisayara bilgi giriş-çıkışı ve bazı hesaplamalar dışında bir işlemi gerçekleştiremezdi.

Daha fazla...

Nesneye Yönelik Programlama (Object Oriented Programming)

 

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA (OBJECT ORIENTED PROGRAMMING)

Nesneye yönelik programlama 1990’lı yılların ve günümüzün teknolojisidir ve büyük olasılıkla yakın gelecekteki programlama teknolojisi olmaya da devam edecektir.

Nesneye Yönelik Programlama, artık, 1970’lerdeki Yapısal Programlamanın (Structured Programming) yerini tamamı ile almıştır.

Nesneye yönelik programlamada, programlama ortamındaki her şey bir nesne olarak kabul edilmekte, nesnelerin özellikleri (Properties) değiştirilerek onlara yeni biçimler verilebilmektedir.

Daha fazla...

Sınıf (Class) Oluşturma

Sınıf yapısı, nesneye yönelik programlamanın en temel yapısıdır. Bir sınıf yapısı içinde bir nesne oluşturmak için gerekli veri ve metotlar (fonksiyonlar) birlikte tanımlanır. Nesneye yönelik programlamanın bu özelliğine paketleme (encapsulation) adı verilir.

Dikdörtgen nesnesini göz önüne alalım. Bu nesnenin iki özelliği (property) mevcuttur: genişlik ve uzunluk.

Dikdörtgen üzerinde iki önemli hesaplama gerekir: dikdörtgenin çevresi ve dikdörtgenin alanı. Bu hesaplamalar ise metotlar (fonksiyonlar) sayesinde gerçekleştirilecektir.

 

Daha fazla...

Koleksiyon Tipleri (Collection Types)

KOLEKSİYON TİPLERİ (COLLECTION TYPES)

 

Swift’te iki farklı koleksiyon tipi mevcuttur:

I)Diziler (Arrays)

II)Sözlükler (Dictionaries)

 

DİZİLER (ARRAYS)

 

Dizi, aynı tipteki çok sayıda değeri bir liste içinde tutan yapılardır. Aynı veri birden çok tekrar edebilir. Swift’in dizileri, Objective C’nin, NSArray ve NSMutableArray sınıflarından farklı yapıdadır. Objective C dizilerinde dizi elemanı herhangi bir tipte nesne olabilirken Swift dizilerinde yukarıda belirtildiği gibi aynı tipte veriler yer alır.

Daha fazla...

Bildirimler (Declarations)

BİLDİRİMLER (DECLARATIONS)

 

Bir bildirim, programınıza yeni bir isim ya da yapıyı tanıtmak için kullanılır. Örneğin, fonksiyon ve metotları, sabitleri, değişkenleri, yapı ya da sınıfları tanıtmak için bildirimde bulunursunuz. Ayrıca mevcut bir isimlendirilmiş tipin fonksiyonlarını genişletmek için de bildirimde bulunabilirsiniz.

Swift’te, bildiri ile birlikte,bir çok durumlarda o tipin ilk örneğinin gerçekleştirimi ve ilk değer atanması işlemi de yapılır. Ancak, protocol gibi yapılarda ise sadece bildirim söz konusudur.

 

Daha fazla...