iOS 102Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Diziler (Arrays) ve Sözlükler (Dictionaries)

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 16.05.2016 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : swift arrays swift dictionaries swift diziler swift sözlükler

Dizi yapısı tek bir isim altında birden fazla değer saklayabilen veri yapısıdır. Objective C’de dizi elemanları heterojen olabilir, yani farklı türde elemanlar aynı diziye atanabilir. Ancak Swift’te durum farklıdır, dizi elemanları aynı türden olmalıdır.

ÖRNEK:

var d : [Int]=[4,6,8,2,11]

print(d)

PROGRAMIN ÇIKTISI

[4, 6, 8, 2, 11]

Yukarıdaki örnekte “d” adlı ve “5” elemanlı, Int türünde bir dizi tanımlanmış ve yazdırılmıştır.

Aşağıdaki örnekte ise, dizi elemanları her biri bir satıra gelecek şekilde yazdırılmaktadır:

var x:[Int]=[112,-45,23,54,33]

for i in x
{
     print(i)
}

PROGRAMIN ÇIKTISI

112

-45

23

54

33

 

SÖZLÜKLER (DICTIONARIES)

Sözlükler dizilerden farklı olarak, veri ikililerinden oluşur: 

Anahtar(Key)
Veri (Data)

Dizilerde olduğu gibi, sözlük elemanları da aynı türden olmalıdır ve heterojen yapıya müsaade edilmez.

ÖRNEK:

var x:Dictionary<Int,String>=[112:"ali",45:"veli",23:"okan",54:"selin",33:"mert"]

for i in x

{

            print(i)

}

PROGRAMIN ÇIKTISI

(112, ali)

(33, mert)

(45, veli)

(54, selin)

(23, okan)

Yukarıdaki örnekte, “x” adlı sözlük, Int ve String türlerindeki anahtar ve veri ikililerinden oluşacak biçimde tanımlanmıştır. Anahtar ve veri birbirinden “:” sembolü ile ayrılmaktadır.