iOS 102Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Kare Matris Swift Programı

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 22.07.2018 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : swift kare matris

BİR KARE MATRİSİN ESAS KÖŞEGEN ELEMANLARININ TOPLAMINI VE DİĞER KÖŞEGEN ELEMANLARININ ÇARPIMINI BULAN SWIFT PROGRAMI


var t: [[Int]] = [
  [3, 5, 7, 8],
  [2 ,4 ,5 ,6],
  [3 ,6 ,1, 9],
  [1 ,3 ,6 ,8]
]

var s: Int = 0
var p: Int = 1

for i in 0...3 {
  for j in 0...3 {
    print("\(t[i][j])....", terminator: "")
  }
  
  print()
}

for i in 0...3 {
  s = s + t[i][i]
  p = p * t[i][3-i]
}

print()

print("ESAS KÖŞEGEN ELEMANLARI TOPLAMI.....\(s)")
print("DİĞER KÖŞEGEN ELEMANLARI ÇARPIMI.....\(p)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

3....5....7....8....
2....4....5....6....
3....6....1....9....
1....3....6....8....

ESAS KÖŞEGEN ELEMANLARI TOPLAMI.....16
DİĞER KÖŞEGEN ELEMANLARI ÇARPIMI.....240