Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Arayüz ve Gerçekleme Dosyalarını Ayırma

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir önceki 'Metotları Çağırma' başlığında, programda sınıfla ilgili tanımlar ve sınıftan örnek oluşturma işlemlerinin hepsi tek bir kaynak dosya içinde bulunuyor. Oysa bunları ayırırsak daha iyi bir programlama gerçekleştirmiş oluruz.

Aşağıdaki interface kısmını daire.h adlı bir dosyada saklayalım:

 

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface daire: NSObject
{
    double yaricap;
}
-(void) setYaricap: (double) a;
-(double) alan;
-(double) cevre;
@end

 

 

implementation kısmını ise daire.m adlı dosyada aşağıdaki gibi oluşturalım:

 

#import "daire.h"

@implementation daire
-(void) setYaricap: (double) a
{
    yaricap = a;
}
-(double) alan
{
    return 3.14159*yaricap*yaricap;
}
-(double) cevre
{
    return 2*3.14159*yaricap;
}
@end

 

 

Son olarak örneğin hesapDaire.m adıyla aşağıdaki dosyayı oluşturalım:

 

#import "daire.h"

int main (int argc, const char * argv[])
{
    NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];

    daire *d1=[[daire alloc] init];
    [d1  setYaricap:5];

    NSLog(@"Alan= %f, Çevre = %f", [d1 alan], [d1 cevre]);
    [pool drain];
    return 0;
}

 

Şimdi, örneğin Mac OS için 'gcc' derleyicisinde aşağıdaki derleme komutunu girelim:

gcc -framework Foundation daire.m hesapDaire.m -o hesapDaire

Bunun sonucunda hesapDaire dosyası çalıştırılabilir hale gelmiştir. Bu dosyayı çalıştırarak sonuçları görebiliriz.

GCC Nedir?

GNU Compiler Collection (GNU Derleyici Koleksiyonu, genelde GCC olarak kısaltılır), GNU Projesi tarafından üretilen ve çeşitli programlama dillerini destekleyen bir derleyici sistemidir. GCC ile C/C++, Objective-C, Fortran, Java, Ada, Go ve daha bir çok kütüphaneyi derleyebilirsiniz. Aynı zamanda GCC; GNU/Linux, BSD ailesi ve Mac OS X gibi işletim sistemlerinin de standart derleyicisidir. GCC, neredeyse tüm mimarilerde çalışan; ticari, perakende ve kapalı kaynak yazılım geliştirme ortamlarında da sıkça kullanılan bir derleyicidir. Son olarak, Xcode ortamında çalışırken de bu derleyicinin kullanıldığını belirtelim.

Xcode Üzerinde Arayüz ve Gerçekleme Dosyalarını Ayırma

Bu kodları ayrı ayrı dosyalarda kaydedip sonra da Terminal üzeride derlemek uzun ve zahmetli bir iştir. Bu işlemleri çok daha kolay ve pratik bir şekilde Xcode Geliştirme Ortamı üzerinden de gerçekleştirebiliriz.

Önce aşağıdaki gibi Xcode programında sol sütunda yeni bir dosya açıyoruz.

Açılan yeni pencereden boş bir dosya oluşturma seçeneğini seçip ilerlediğimizde,

karşımıza gelen kayıt penceresinde, yazacağımız arayüz ya da gerçekleme dosyasını istediğimiz isimle belirtiyoruz. (örneğin burada daire.h adıyla kayıt ediliyor)

 

Bu şekilde tüm diğer dosyaları uygulamamızın yoluna ekleyebilir ve kodlarımızın çıktısını Xcode üzerinden alabiliriz: