Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Cast Operatörü

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Operatör

Sembolü

Kullanılışı

İşlem Sonucu

Cast

(tip bildirisi)

(tip bildirisi)X

X’i belirtilen tip’e dönüştürür

 

Daha önceki bölümde de anlattığımız gibi bu operatör yardımıyla bir ifadenin türü, belirtilen tipe dönüştürülür. Örneğin, 5/2 ifadesinin sonucunun, her iki operandın da int türünde olmasından dolayı 2 olacağını biliyoruz. Oysa (float)5/2 sonucu 2.5 olacaktır.

Burada cast operatörünün önceliğinin aritmetik işlemlerden daha yüksek olduğunu hatırlarsak (bkz. Operatörlerin Öncelikleri ve Birleşme Sıraları) bu ifadenin, ((float)5)/2 şeklinde yorumlanacağını kolayca anlayabiliriz.

Cast operatörünün başka bir kullanım alanı da, fonksiyon argümanlarını istenilen türe dönüştürmektir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

 

#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    int i;
    long int k;
    NSLog(@"\ni \t\t\t2^i\n");
    for (i=0; i<=15; i++) {
        k=pow(2.0,(double)i);
        NSLog(@"%5i\t\t %15lu\n",i,k);
    }
    exit(0);
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

 

Bu programda, üs alma amacı ile kullanılan pow(a,b) fonksiyonu argüman olarak double türde değişken istediği için (double) i ifadesi ile i argümanı, cast operatörü yardımı ile double’a çevrilmiştir. pow(a,b) fonksiyonunun ab‘yi hesapladığını bir kez daha hatırlatalım.