Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Dizi Nesnesinin Bazı Elemanlarını Silme

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

NSMutableArray sınıfı, dizi nesnesi içinden bir ya da bir grup elemanı silme olanağı sağlayan metotlara sahiptir. Aşağıda bunlardan bazılarını kullanan örnek kodlar yer alıyor. Bu metotların tam bir listesi Foundation Framework ile ilgili belgelerde bulunabilir:

Belirli bir konumdaki elemanı silmek için removeObjectAtIndex metodunu kullanabiliriz:

 

gunler= [NSMutableArray arrayWithObjects: @"pzt", @"sali", @"çarş", @"pers", nil];

[gunler removeObjectAtIndex: 1];

 

 

Belirli bir nesnesinin dizi içinde ilk karşılaşılanını silmek için aşağıdaki kodu kullanırız:

 

gunler= [NSMutableArray arrayWithObjects: @"pzt", @"sali", @"çarş", @"pers", nil];

[gunler removeObject: @"sali"];

 

 

Belirli bir nesnesinin dizi içindeki bütün tekrarlarını silmek için aşağıdaki kodu removeObjectIdenticalTo: metodunu şu şekilde kullanabiliriz:

 

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", @"fatma",nil];

[kisiler removeObjectIdenticalTo: @"fatma"];

 

 

Bir dizinin bütün elemanlarını silmek için de removeAllObjects: metodunu kullanabiliriz:

 

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", @"fatma",nil];

[kisiler removeAllObjects];

 

 

Sadece dizideki son elemanı silmek için ise removeLastObject metodunu kullanırız:

 

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", @"fatma",nil];

[kisiler removeLastObject];