Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Dosyaya Veri Yazma

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

writeData metodu, NSData nesnesi içindeki veriyi, offsetin bulunduğu konumdan başlayarak dosya içine yazar. Bu durumda offset’i izleyen bytelar üzerindeki eski veri silinir.

Şimdi /xx/ dizini içine dosya1.txt adlı bir dosya oluşturduğunuzu ve içeriğinin de aşağıdaki şekilde olduğunu var sayalım:

Kanlıca sevdalara yol alır gecelerde

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main (int argc, const char * argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pp=[[NSAutoreleasePool alloc] init];

    NSFileHandle *dosya;
    NSMutableData *veri;
    const char *bytedizi = "kavgalara";
    veri = [NSMutableData dataWithBytes:bytedizi length:strlen(bytedizi)];
    dosya = [NSFileHandle fileHandleForUpdatingAtPath: @"/xx/dosya1.txt"];

    if (dosya == nil)
        NSLog(@"DOSYA AÇILAMIYOR");
    [dosya seekToFileOffset: 9];
    [dosya writeData: veri];
    [dosya closeFile];
    [pp drain];
    return 0;
}

 

Yukarıdaki program çalıştıktan sonra dosya içeriği aşağıdaki şekile dönüşecektir:

 

Kanlıca kavgalara yol alır gecelerde