Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Fonksiyonlarla İlişkili Terimler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

int toplam(int);

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc,const char *argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];

    int m;
    NSLog(@"\nUST LIMIT...\n");
    scanf("%i",&m);
    NSLog(@"\n1+2+3..+%i=%i\n\n",m,toplam(m));
    [pool drain];
    return 0;
}

int toplam(int n)
{
    int i,s;
    s=0;
    for(i=1; i<=n; i++)
        s+=i;
    return s;
}

 

Yukarıdaki örnek çerçevesinde, fonksiyonlarla ilgili çok iyi kavranması gereken terimlere göz atalım:
 
ÇAĞIRAN FONKSİYON:main
Çağrılan toplam fonksiyonuna geçirilen, aktarılan bilgi: m argümanının değeri
 
ÇAĞRILAN FONKSİYON: toplam fonksiyonu
Parametresi n.n parametresi, m argümanının aktardığı değeri alır ve kullanır.
Çağrılan fonksiyon olan toplam, main’e s değerini, yani 1+2+3+..+n değerini gönderir.
Çağıran fonksiyonun argümanları ile çağrılan fonksiyonda bunlara karşı gelen parametreler sayı, sıra ve tür bakımından uyuşmalıdırlar.