Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

İç İçe Döngüler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir döngü yapısının içine başka bir döngü yapısının yerleştirilmesiyle elde edilen yapıya iç içe döngü (nested loop) adı verilir.

Objective-C dilinde, if döngülerini herhangi bir derinliğe kadar iç içe kullanmak nasıl mümkünse, döngü deyimlerini de iç içe kullanmak mümkün olur. İç içe döngülerde hatırlamamız gereken anahtar bilgi, önce içteki döngülerin tamamlanması gerektiğidir. Bu konuda aşağıdaki kural iç içe döngüler için daima geçerlidir:

Objective-C dilinde, if döngülerini herhangi bir derinliğe kadar iç içe kullanmak nasıl mümkünse, döngüleri de iç içe kullanmak mümkün olacaktır. İç içe döngülerde hatırlanacak anahtar bilgi, önce içteki döngülerin tamamlanması gerektiğidir. Bu konuda aşağıdaki kural iç içe döngüler için daima geçerlidir:

İç içe döngülerde, en içteki döngü en önce tamamlanır.

ÖRNEK:

Aşağıdaki programda, dış döngü olan i parametreli döngü 5 kez çalışıyor (i=1, 2, 3, 4, 5)i’nin her değeri için ise içteki döngü 3 kez çalışıyor (j=1, 2, 3). Böylece aşağıdaki çıktı elde edilir:

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];

    int i,j;
    for (i=1; i<=5; i++)
    {   
        NSLog(@"i=%i",i);
        for (j=1; j<=3; j++)
           NSLog(@"j=%i   ",j);
       NSLog(@"\n");
   }
   [pool drain];
   return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:


 

ÖRNEK: ÇARPIM TABLOSU PROGRAMI

1’den 10’a kadar sayılar için bir çarpım tablosu hazırlamak istiyoruz. Bunun için iç içe 2 döngü yeterlidir ve her iki döngünün de parametresi 1’den 10’a kadar değişecektir. Programın listesi şöyle:

 

#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    int i,j;
    NSLog(@"           1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 \n");
    NSLog(@" ___________________________________________________________\n");
    for (i =1 ; i<=10; i++)/* dış döngü*/
    {    
        NSLog(@"%i|       ",i);
        for (j=1; j<=10; j++)/*iç döngü*/
        NSLog(@" %i  ",i*j);
        NSLog(@"\n");
    }
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

Her i değeri için, program önce i'yi yazdırır; sonra j'nin 10 değeri için döngü yaparak her iterasyon için i*j sonucunu yazdırır ve yeni bir satıra geçer.:

 


 

ÖRNEK:

Aşağıdaki seri toplamını hesaplayacak bir C++ programı yazalım:

1/ 2!  +  1/3! + 1/4! +......+ 1/10!

Bu seri toplamını hesaplamak istediğimizde, iç içe iki döngü kullanmak gerektiğini hemen anlarız:

  • Her adımda, bir toplama işlemi gerektiren, terimlerin toplanmasının gerekli olduğu bir döngü (Yukarıdaki tek döngü örneklerindeki 1 + 2 + 3 + ... + n toplamı örneğini hatırlayalım.)
  • Yukarda belirtilen döngünün her parametre değeri için, o adımdaki faktöryeli hesaplatmak zorunda olduğumuz ve o nedenle yukardaki döngünün içinde yer alması gereken bir döngü.

Bu düşüncelerle, problemin çözümünü bulacak bir C++ programını aşağıdaki gibi yazabiliriz:

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];

    double s,fakt;
    int i,j;
    s=0;
    for (i=2; i<=10; i++)
    {
        fakt=1;
        for (j=1; j<=i; j++)
            fakt=fakt*j;
        s=s+1/fakt;
        NSLog(@"%f  ",s);
    }
    NSLog(@"\nSERİ TOPLAMI=%f\n",s);
    NSLog(@"\n");
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

Programın çalıştırılması sonucu  i, j, s ve fakt değişkenlerinin alacağı değerlerle ilgili tabloya göz atalım:

      DIŞ ÇEVRİM         İÇ ÇEVRİM        FAKTÖRİYEL           TOPLAM  
i j fakt s
      0
2 1 1 0
2 2 2 1/2
3 1 1 1/2
3 2 3 1/2
3 3 6(1.2.3=3!)  1⁄2+1/6
4 1 1 1⁄2+1/6
4 2 2 1⁄2+1/6
4 3 6 1⁄2+1/6
4 4 24(1.2.3.4=4!)  1⁄2+1/6+1/24
... ... ... ...
10 10 10! 1⁄2+1/6+1/24+..
+1/20!

 

SORU: Yukarıdaki seri toplamı, sadece bir tane for döngüsü kullanarak hesaplatabilir miyiz?

CEVAP: Evet. Yukardaki seri toplamını tek bir for döngüsü ile hesaplatan ve aynı sonuçları elde eden Objective C programının kod bloğu şöyle:

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    double s,fakt;
    int i;
    s=0;
    fakt=1;
    for (i=2; i<=10; i++)
    {
        fakt=fakt*i;
        s=s+1/fakt;
        NSLog(@"%f  ",s);
    }
    NSLog(@"\n");
    NSLog(@"SERİ TOPLAMI=%f\n",s);
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI: